Japonské záhrady – umenie inšpirované prírodou

od 23. 6. 2021 do 26. 9. 2021

Japonské záhrady – umenie inšpirované prírodou


Výstava je pohľadom krajinnej architektky, ktorá navštívila niekoľko desiatok záhrad počas štyroch ročných období a predstavuje japonské záhradné umenie, ktoré je na Slovensku málo známe nielen odbornej, ale aj širokej verejnosti. Vnímanie a prezentácia japonských záhrad je preto často veľmi zjednodušená a oklieštená. Prostredníctvom fotografií a krátkych textov je možné nahliadnuť do jedinečného a neopakovateľného sveta japonských záhrad, ktorý oslovuje milióny ľudí na celom svete a predstavuje nevyčerpateľný zdroj nových nápadov a inšpirácií. Kurátorkou a autorkou fotografií je Ing. Tamara Reháčková, PhD.

Výstava predstavuje základné stavebné prvky japonských záhrad v kontexte ich prírodných inšpirácií. Na jednotlivých paneloch sú prezentované kompozičné zložky záhrad ako sú kamene, piesok a štrk; jazerá, potoky, vodopády; ostrovy a mosty; rastliny; kopce a kamenné lampy.

Fotografie vznikli počas pobytu na Kyóto University of Art and Design zameraného na históriu, dizajn a tvorbu japonských záhrad a získanie praktických zručností pri ich údržbe v roku 2013 a počas ďalších návštev japonského ostrova Honšú v roku 2014, 2015, 2017 a 2019.

Výstava je sprievodným programom XIII. ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad, ktorý organizuje Národný Trust n.o.

Sprievodné podujatia: 

20. júla 2021 o 15.00 h
 - Origami workshop – výroba origami a iných drobných dekoračných predmetov inšpirovaných japonskými záhradami a motívmi. 

25. augusta 2021 o 15.00 h - Kaligrafia workshop

Ing. Tamara Reháčková, PhD a Cena veľvyslanectva Japonska
Veľvyslanec Japonska v SR, J. E. pán Jun Shimmi, udelil dňa 10. októbra 2019 „Cenu veľvyslanca Japonska" Ing. Tamare Reháčkovej, PhD za jej dlhoročný prínos pri prehlbovaní priateľstva a vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou. Pani Reháčková pôsobila dlhé roky ako vysokoškolská pedagogička na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a následne na Fakulte architektúry STU v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako autorizovaná krajinná architektka. 

Vďaka svojej profesii sa zamilovala do japonských záhrad a Japonsko doteraz navštívila päťkrát. Počas svojich ciest sa aktívne venovala fotografickej tvorbe a podarilo sa jej zachytiť množstvo záhrad a ich premeny počas všetkých štyroch ročných období. Neoddeliteľnou súčasťou poznávania sa stali návštevy prírodných lokalít, ktoré predstavujú základný zdroj inšpirácie pri tvorbe japonských záhrad. Pani Reháčková vystavovala svoje fotografie japonských záhrad pri viacerých príležitostiach a prostredníctvom nich tak sprostredkovala ich čaro množstvu Slovákov. Prispela tak k posilneniu ich záujmu nielen o japonské záhrady a prírodu, ale o Japonsko ako také a jeho kultúru.

Autorka fotografií je súčasne aj odbornou garantkou podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. 

Partneri
Veľvyslanectvo Japonska v SR, MK SR , SNM – Prírodovedné múzeum


 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt