Mikrokozmos

od 3. 4. 2018 do 31. 8. 2018

Mikrokozmos

Pozývame na novú výstavu SNM-Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave. 

Mikrokozmos je unikátna výstava modelov živočíchov, vytvorených pod dohľadom odborníkov – vedcov z Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Živočíchy, ktoré majú v skutočnosti len nepatrnú veľkosť a mnohé sú takmer neviditeľné, sú prezentované až v 7700-násobnom zväčšení. Ide o verné modely – sochy, veľké cca 2 – 3 metre, vystavené spolu s ukážkou prostredia, v ktorom tieto živočíchy žijú. Vyskytujú sa u nás na Slovensku, niektoré dokonca žijú s nami v domácnostiach a prípadne nám znepríjemňujú život. Na výstave sa zoznámite s roztočom prachovým, kliešťom obyčajným, všou detskou, pomalkou, švehlou obyčajnou a lišajom smrtihlavom. Podrobnosti o jednotlivých druhoch, o ich životnom cykle a prostredí, v ktorom žijú, sú popísané na informačných tabuliach.

Výstava je prístupná v otváracích hodinách múzea a platí na ňu bežné, nezvýšené vstupné.

Prednášky k výstave:
(3. poschodie – Objavovňa)

17. 4. o 17,00 hod.
Doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.:
Švehly a vši – naši súputníci

15. 5. o 17,00 hod.
RNDr. Mária Kazimírová, CSc.:
Dve tváre kliešťov

29. 5. o 17,00 hod.
Doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD.:
Roztoče všade okolo nás

12. 6. o 17,00 hod.
RNDr. Peter Degma, CSc.:
Pomalky – neviditeľné medvedíky v machu

26. 6. o 17,00 hod.
Bc. Martin Sečanský
Lišaj smrtkový – smrtihlav a iné lišaje 

Vstup na prednášky je voľný


Informačný leták k výstave 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt