Klub astronómov

Potrvá ešte
prebieha

Otváracie hodiny
Stretnutia sa uskutočnia vždy o 17.00 h
21. september 2023
5. október 2023
26. október 2023
9. november 2023
30. november 2023
14. december 2023

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt