Krúžok mladých astronómov 2022/2023

od 8. 9. 2022 do 30. 6. 2023

Krúžok mladých astronómov 2022/2023

Aj počas školského roka 2022 / 2023 sa môžu  deti a mládež  (od 10 rokov) so záujmom o astronómiu, astrofyziku, pozorovanie oblohy - zaujímavých astronomických objektov a úkazov na oblohe ďalekohľadom a pod. zapojiť do činnosti Krúžku mladých astronómov v Prírodovednom múzeu SNM.   Prihlásiť do krúžku sa možno e-mailom na katarina.mastenova@snm.sk 

Prvé stretnutie krúžku bude vo štvrtok 8. septembra 2022 o 15.30 h v Objavovni SNM – PM (Vajanského nábr.; 3.posch.) Krúžok je bezplatný. 

Krúžok prebieha formou prednášok na niektorú zaujímavú tému a praktických ukážok. Pri prednáškach záujemcovia získajú teoretické znalosti v študovanej oblasti. Počas ukážok si  osvoja praktické zručnosti ako sú manipulácia s ďalekohľadom, orientácia na oblohe a ako sa pripraviť na astronomické pozorovanie. Po spoločnej dohode bude takisto možnosť zorganizovať zaujímavé exkurzie.

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt