Poslanie a história múzea

Základy stavby vznikli v 14. storočí, pravdepodobne ako prízemná budova s pivnicou. Neskôr bola požiarmi zničená. Po roku 1431 vybudovali hlavný trakt aj s poschodím a dvorový trakt s valenou lomenou klenbou. Podľa archívnych prameňov prvým známym majiteľom domu bol okolo roku 1510 Majster Pavol z Levoče. Roku 1588 vtedajší majiteľ Pavol Scholtz dostaval renesančnú časť dvorového krídla a murovaný zadný trakt. Posledná rozsiahlejšia úprava domu sa uskutočnila v päťdesiatych rokoch 18. storočia po veľkom požiari r. 1747, ktorú realizoval bohatý kupec Ján Adámy. V 80. rokoch 20. storočia sa uskutočnila pamiatková obnova celého objektu.