Výstava Emil Labaj - Krídla a ilúzie

od 1. 2. 2024, 16:00 do 31. 3. 2024, 17:00

Výstava Emil Labaj - Krídla a ilúzie

SNM-Spišské múzeum v Levoči 

Vás pozýva na vernisáž výstavy a stretnutie s autorom.

Krídla a ilúzie

1.2.2024 o 16.00 

vo výstavných sieňach sídelnej budovy na Námestí Majstra Pavla 40 v Levoči.

Tešíme sa na vás!