CHRISTOS RAŽDAJEŤSJA! Literárno-hudobné pásmo k 100. výročiu zberateľa folklóru Michala Šmajdu

CHRISTOS RAŽDAJEŤSJA! Literárno-hudobné pásmo k 100. výročiu zberateľa folklóru Michala Šmajdu


Milí priatelia, naši návštevníci! SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku s veľkou radosťou vždy otvára pred vami svoje brány. Radi pre Vás pripravujeme rôzne programy a Vy ste pre nás tým najvzácnejším hosťom. Dovoľte nám tohto roku výnimočne vstúpiť do vašich obývačiek. Ako? No predsa cez sociálne siete... Pestrosť folklóru, ako aj rôznorodosť jeho žánrov Vám priblížime tematickým programom CHRISTOS RAŽDAJEŤSJA!, hlavnou myšlienkou ktorého je uctiť si jedinečnú osobnosť Michala Šmajdu (1920 – 2017), spisovateľa, významného kultúrneho dejateľa, múzejníka, etnografa, zberateľa folklóru pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Kalendárnym výročným zvykom súvisiacim so zimným obdobím, okrem iného, venoval časť svojho výskumu. Práca a všestranne zameraná činnosť M. Šmajdu bola ocenená na národnej i medzinárodnej úrovni: Cenou Bohdana Nestora Lepkého, Cenou Európskej únie umenia (prvý a dosiaľ jediný spisovateľ zo Slovenska), štátnym vyznamenaním „Pribinov kríž III. stupňa" (zatiaľ žiadna z rusínsko-ukrajinských osobností na Slovensku takýto rad nedostala). Doteraz si ešte plne neuvedomujeme a ani nepoznáme, čo Michal Šmajda napísal a ako napísal, koľko folklórneho materiálu zaznamenal, aký neoceniteľný duchovný poklad nášmu ľudu odovzdal.

Otvárame pre Vás truhlicu unikátnych folklórnych skvostov, dávame priestor duchovnu cez obohatenie sa ľudovými zvykmi, tradíciami, piesňami či koledami podľa autentických zápisov Michala Šmajdu z regiónov, kde žila a žije naša ľudová kultúra.