70. výročie komunistických popráv

70. výročie komunistických popráv


Text a foto: SNM – Historické múzeum

#muzeumkvamdomov 

Dňa 20. februára 1951 boli popravení Albert Púčik, Eduard Tesár a Anton Tunega. Všetci traja boli členmi Bielej légie. Tá vznikla v roku 1947 a jej poslaním bolo pomáhať pri útekoch z Československa, zisťovať a zverejňovať informácie, ktoré by odhaľovali skutočné komunistické zámery. 

 

Púčik, Tesár a Tunega boli v roku 1949 zatknutí. Vo vykonštruovanom politickom procese s Bielou légiou bolo spolu s nimi obžalovaných 62 ľudí. Mnohí dostali dlhoročné tresty. Púčik, Tesár a Tunega boli odsúdení na doživotné väzenie. Po odvolaní sa prokurátora Antona Rašlu boli odsúdení na trest smrti. Popravení boli v Bratislave na nádvorí Justičného paláca v skorých ranných hodinách 20. februára 1951. 

Albert Púčik, Eduard Tesár a Anton Tunega boli pred svojou popravou väznení v Trestnom ústave pre mužov v Leopoldove, ktorý patril najmä v 50. rokoch 20. storočia k najobávanejším v Československu. 

 

V zbierkach SNM – Historického múzea sa nachádza sedem kusov časopisu Leopold – zvesti z rokov 1950 a 1951. Väzenský časopis vydávala samospráva väzňov a jeho prvé číslo vyšlo v Leopoldove 20. januára 1950. V časopise sa však, prirodzene, o krutostiach z väznice nepísalo. Len naoko sa píše v májovom čísle 1951: „Treba si otvorene priznať, že keby sa len častejšie vyprašovali deky a udržiavala by sa väčšia osobná čistota, nemuselo by sa toľko chodiť k lekárovi so zapálenými očami, rozličnými infekciami a podobne."