Dionýz Štúr. Z fotoarchívu múzea

Dionýz Štúr. Z fotoarchívu múzea


Text: Sylvia Hrdlovičová, SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra Modra 
Foto: SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra Modra 

 


Dionýz Štúr (2. 4. 1827 Beckov – 9. 10. 1893 Viedeň), riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni, syn Jozefa Štúra, učiteľa v Modre a Johany, rodenej Riznerovej. Jozef Štúr pochádzal z trenčianskych Štúrovcov a bol bratrancom Ľudovítovho otca Samuela Štúra. Po Dionýzovi Štúrovi je od roku 1953 pomenovaný Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. 

  

List Jozefa Štúra synovi Dionýzovi z 20. marca 1861, v ktorom otec ďakuje za gratuláciu k meninám, posiela synovi domáce dobroty a v závere sa zmieňuje, že za starostu Modry bol zvolený Hájiček. Karol Drahotín Hájiček, právnik a štúrovec, bol prvým slovenským starostom Modry. Prepis rukopisu listu:

Pán Búh s tebau!
Drahý synu Dizko!

Listek s darem od teba mne poslany, s chtivosti a žádostivosti velikau sem od teba přijal dňa 19. t. m. ráno, ale sem sy toliko sám vinšoval dana tvá slová napsaná. Za dar i vinš synovsky já úprimne a srdečně děkují a ten nejviác necht jest tobě odplatou, na všecky dni života tvého za to, že se na mne opuštěného rozpomínáš. Ja tobe take osvidčám maličkým dárkem, kúsek másla, i šunečku, pecnyk chleba, metes do polévky, a trochu těch koláčkú, kterých sem sy na imeninu zapékl, příjmi tedy taky ze srdcem od otca tvého jako já ..(?) od tebe. Nového ti oznamujem, že Restavracya je odbavená a podla žádosti a vinše Hajička a jiných lidí, vyvolen jest on za Bürgermaistra.
A stým ťa Bohu poraučím, když tě líbá a objímá srdečne

Tvúj verný Otec Stúr Joseph
V Modre d 20 Mart. -861.

 


Venovanie od Dionýza Štúra. Originál bol nájdený v evanjelickom Spevníku Daniela Slobodu, evanjelického farára na Rusave, švagra J. M. Hurbana. Preklad nemeckého textu: Ľalie, ruže a klinčeky – všetky tieto kvety zvädnú, len skutočné priateľstvo nie. Môj milý priateľ, nezabudni ma. Na pamiatku od D. Štúra.