Dr. Karol Štúr. Z fotoarchívu múzea

Dr. Karol Štúr. Z fotoarchívu múzea


Text: Sylvia Hrdlovičová, SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
Foto: SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Karol Emil, neskôr nazývaný iba Karol, bol najmladším synom Janka Štúra, najmladšieho brata Ľudovíta Štúra. Po štúdiách práva sa usadil v Trenčíne a pôsobil tu ako advokát a verejný notár. V r. 1901 sa oženil s Kornéliou, rodenou Žambokréthyovou, dcérou ev. farára v Púchove a Gustavy, rodenej Draškóciovej. V r. 1918 sa stal spoluzakladateľom Slovenskej národnej rady, 30. októbra 1918 bol účastný zhromaždenia Slovenskej národnej strany v Martine, kde sa stal jedným zo signatárov Martinskej deklarácie.

 
Dr. Karol Štúr s manželkou Kornéliou, rodenou Žambokréthy a synom Ľudovítom (nar. 1902).

 
Dr. Karol Štúr, advokát v Trenčíne (12. 10. 1867 – 15. 2. 1925)

 
VHV (Vladimír Konštantín, neskôr známy ako Vladimír Hurban Vladimírov z Pazovy, slovenský dramatik, vnuk J. M. Hurbana a zároveň Janka Štúra, najmladšieho brata Ľudovíta Štúra, synovec Dr. Karola Štúra – syn jeho najstaršej sestry Gustavy), Dr. Karol Štúr, Vladimír Roy (tiež vnuk J. M. Hurbana po dcére Božene), p. Royová a deti z Adamovských Kochanoviec.