Mária Boorová, rodená Štúrová. Z fotoarchívu múzea

Mária Boorová, rodená Štúrová. Z fotoarchívu múzea


Text: Sylvia Hrdlovičová, SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
Foto: SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Dcéra Samuela Štúra ml. Mária Boorová, rodená Štúrová. Narodila sa 15. 11. 1858 ako najmladšie dieťa Samuela Štúra (Ľudovítovho brata, farára v Zemianskom Podhradí) a jeho manželky Rozálie, rodenej Klonkaiovej. 

Dvaja najstarší bratia zomreli v mladom veku - Milan ako šestnásťročný, Anton Ľudovít pár mesiacov po narodení. Dospelosti sa dožili dcéry Ľudmila, Adela, Mária a syn Anton. 

Mária Štúrová, alebo Marína, ako ju volali v rodine, sa v r. 1877 vydala za holíčskeho evanjelického farára Jána Jaromíra Boora 21. 9. 1852 - 18. 10. 1913), autora duchovnej a vlasteneckej poézie. Manžela prežila o deväť rokov, zomrela 23. 6. 1922 ako šesťdesiatštyriročná. 

 
Mária Štúrová a Lujza Lány v dievčenskom veku 

 
Ján Boor, farár v Holíči s manželkou Máriou, rodenou Štúrovou, 25. 9. 1877 


Úmrtné oznámenie Márie Boorovej, rodenej Štúrovej