Zriadenie samostatnej československej armády

Zriadenie samostatnej československej armády


#muzeumkvamdomov

Jedným z prioritných záujmov predstaviteľov československého zahraničného odboja bolo vytvorenie samostatných československých ozbrojených síl. Výsledkom rozhovorov na poli medzinárodnej diplomacie bola dohoda z decembra 1917 o zriadení autonómnej československej armády, podliehajúcej po vojenskej stránke francúzskemu veleniu. Na základe tejto dohody sa vo Francúzsku začali formovať jednotlivé vojenské útvary. Ako prvý vznikol 12. januára 1918 v Cognacu 21. československý strelecký pluk pod velením francúzskeho generála Maurice Janina. Toto číslo bolo pluku prisúdené z toho dôvodu, že s vytvorením plukov 1 – 20 sa počítalo v Rusku. Oficiálne sa 22. československý strelecký pluk sformoval v marci 1918 vo výcvikovom stredisku v meste Jarnac neďaleko Cognacu. Koncom jari 1918 bola z týchto dvoch plukov vytvorená 1. československá strelecká brigáda vo Francúzsku. 

 

Dňa 3. decembra 1918 bol v Cognacu sčasti z bývalých československých legionárov a z časti z nových dobrovoľníkov vytvorený 23. československý strelecký pluk. Súčasne bol pluk pripojený k spomínanej 1. československej streleckej brigáde, ktorá bola reorganizovaná na 5. streleckú divíziu. Z toho dôvodu, že bol pluk významne podporovaný krajanmi z USA, nazýval sa aj plukom amerických Slovákov. Začiatkom januára 1919 sa divízia presunula do vlasti, kde bola nasadená najprv do bojov v Tešínsku a neskôr do bojov s maďarskou Červenou armádou prebiehajúcich na území východného Slovenska. 

Sako uniformy príslušníka 23. československého streleckého pluku pochádza zo zbierok SNM – Historického múzea. Repliku zástavy 23. československého streleckého pluku , ktorú 22. decembra 1918 pluku odovzdal starosta mesta Cognac (autorom výtvarného návrhu a realizátorom pôvodne maľovanej zástavy je český maliar František Kupka), na účely výstavy Trianon – Zrod novej hranice zapožičalo Vojenské historické múzeum v Piešťanoch.