Kontrolný deň s ministerkou kultúry Slovenskej republiky Natáliou Milanovou na Spišskom hrade. Záchrana slovenského UNESCO klenotu

Kontrolný deň s ministerkou kultúry Slovenskej republiky Natáliou Milanovou na Spišskom hrade. Záchrana slovenského UNESCO klenotu


Text a foto: Slovenské národné múzeum 

Za prítomnosti ministerky kultúry Slovenskej republiky Natálie Milanovej, generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) Branislava Panisa, riaditeľky SNM – Spišského múzea Márie Novotnej, zástupcov Krajského pamiatkového úradu Košice a dodávateľov sa dnes uskutočnil kontrolný deň rekonštrukčných prác na Spišskom hrade. Kontrolný deň prebehol na viacerých stavebných úsekoch – na Kapitánskom dome, Románskom paláci, na hradnom kopci, na brale pod hradobnými múrmi, na vstupnej bráne a na dolnom nádvorí. 

 

„Dnes som sa zúčastnila na kontrolnom dni na Spišskom hrade a musím s veľkým poľutovaním skonštatovať, že štát sa za posledné desaťročia správal k svojmu kultúrnemu dedičstvu veľmi macošsky. Bude to heroický výkon zachrániť to, čo už je teraz vo veľmi biednom stave a ja si netrúfam nič sľubovať, viem len povedať, že urobím všetko preto, aby sa naším pamiatkam dostala podpora a úcta, akú si zaslúžia," uviedla ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová. „Ministerku kultúry Natáliu Milanovú som oboznámila s postupom všetkých prác, ktoré realizujeme. Teší nás, že práce na Kapitánskom dome sú tesne pred ukončením. Na ostatných objektoch nás čaká ešte veľa práce. Pani ministerka si pozrela havarijný stav Románskeho paláca po zimnom období a nepriaznivých poveternostných vplyvoch, bralo pod hradobnými múrmi v stave po sanácii, hradný kopec po odstránení náletových drevín a odkrytí architektúry hradu z exteriérovej strany a ďalšie miesta rekonštrukčných prác," povedala Mária Novotná, riaditeľka SNM – Spišského múzea. „Ďakujem pracovníkom Spišského múzea v Levoči, že aj počas koronakrízy zabezpečili pokračovanie tohto náročného, ale dôležitého investičného projektu Slovenského národného múzea. Už vyše roka realizujeme prvú časť pripravovanej generálnej rekonštrukcie Románskeho paláca a západných palácov v hornom nádvorí hradu. Práce sa dotýkajú rekonštrukcie architektúry tzv. Kapitánskeho domu a renesančnej brány, nazývanej „Thurzovská". Prebiehajúce práce výrazne zlepšia aj inžinierske siete a zvýšia ochranu pamiatky a jej návštevníkov pred búrkou realizovaným aktívnym bleskozvodom," doplnil generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Slovenské národné múzeum na prácach na záchrane tejto našej historickej pamiatky, zapísanej na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, k dnešnému dňu preinvestovalo 668 600 eur, z toho od začiatku koronakrízy 170 515 eur. V zmysle rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky
zo dňa 23. októbra 2019 je zabezpečené ďalšie financovanie sanácie havarijného stavu Spišského hradu – Románsky palác a západné paláce vo výške 4,82 mil. eur. 

 

„Všetky stavebné a rekonštrukčné práce realizujeme za plnej prevádzky hradu, pre návštevníkov sú sprístupnené všetky expozičné priestory a rovnako aj nová expozícia archeologických nálezov. Na dolnom, najväčšom nádvorí hradu zároveň prebieha unikátny umelecký projekt mladého súčasného umelca Matúša Lányiho, ktorý tam inštaluje grafický pôdorys slávnej parížskej katedrály NOTRE DAME v mierke 1:1," dodala Mária Novotná.