Návšteva ministerky kultúry v SNM – Historickom múzeu

Návšteva ministerky kultúry v SNM – Historickom múzeu


Dňa 19.04.2021 pri príležitosti znovuotvorenia múzeí, navštívila pani ministerka kultúry SNM – Historické múzeum. V sprievode generálneho riaditeľa SNM Branislava Panisa, riaditeľa SNM – Historického múzea Petra Bartu a pani riaditeľky Divadelného ústavu Vladislavy Fekete si prezrela najnovšie výstavy TRIANON – Zrod novej hranice a Divadelné storočie – stopy a postoje.