Bronzová dýka z Malého Cetína (9. – 8. storočie p.n.l.) / SNM – AM

Bronzová dýka z Malého Cetína (9. – 8. storočie p.n.l.) / SNM – AM


V roku 1983 vyzdvihol pri stavbe rodinného domu v Malom Cetíne miestny občan neobvyklý predmet pokrytý zelenou patinou – dýku s prelamovanou rukoväťou.

Pretože sa nález dostal do rúk archeológom až dodatočne, nevieme, či bol pôvodne uložený v hrobe, i keď je to veľmi pravdepodobné. Takmer 30 cm dlhú dýku odliali jednorazovo spolu s rukoväťou. Dýky typu Gamów s prelamovanými bronzovými rukoväťami a s bronzovými i železnými čepeľami sa nachádzajú v priestore medzi hrebeňom Kaukazu a strednou Európou. Spolu s bronzovými zubadlami, bočnicami uzdy a rozdeľovačmi remeňov sa označujú ako kimerijské bronzy.

Zbrane a honosný konský postroj sú charakteristickým atribútom kočovníkov. Kimerijcov spomína grécky historik, otec dejepisu Herodotos ako dobyvateľov v oblasti severného pobrežia Čierneho mora; staroveké písomné pamiatky zaznamenali ich výboje proti Asýrskej ríši a do Malej Ázie.

Niekedy na prelome 9. a 8. storočia pred naším letopočtom sa dostala na naše územie aj cetínska dýka. Bol jej majiteľ kočovník z oblasti stepí nad Čiernym morom? Nie je to vylúčené. Jej zliatina pozostávajúca len z medi a cínu bez ďalších stopových prvkov nie je v strednej Európe obvyklá, zodpovedá avšak čistej medi získavanej v oblasti Kaukazu.


Predmet je súčasťou zbierkového fondu SNM – Archeologického múzea.