Charakterová hlava Jána Adama Meserschmidta

Charakterová hlava Jána Adama Meserschmidta

Text: Hana Kližanová, kurátorka SNM – Historického múzea 
Foto: Slovenské národné múzeum

Drevená busta muža s expresívne poňatým výrazom tváre, v ktorej sa odráža emócia prísnosti, dôraznosti. Pôvodne bola pravdepodobne polychrómovaná, prípadne s povrchovou úpravou v podobe tzv. pulierweisu. V spodnej časti ramena je signovaná vrypom majuskulami „AM“ a datovaná rokom 1790. Do zbierok ju Historické múzeum získalo v roku 1980 kúpou, prostredníctvom starožitníctva na Nálepkovej (dnes Panskej) ulici v Bratislave ako pendant k charakterovej hlave UH 11 892. Na základe značenia bola určená ako dielo Jána Adama Messerschmidta (1738 – 1794/7), bratislavského sochára, mladšieho brata svetoznámeho autora tzv. charakterových hláv, Franza Xavera Messerschmidta, ktorý do Bratislavy prišiel o rok neskôr ako Adam, roku 1777. Dá sa predpokladať, že bratia najmä zo začiatku vzájomne spolupracovali. Do roku 1780 bývali spolu v Adamovom dome na terajšom Námestí SNP. Potom sa Franz odsťahoval na bratislavské predmestie Zukermandel, kde žil až do svojej smrti v roku 1782. Tu v závere života vytvoril sériu charakterových hláv, ktoré už v tom čase vzbudili záujem a fascinovali. Pri porovnaní týchto diel v oboch bustách z Historického múzea je predsa len viditeľný určitý rozdiel. Chýba im preexponovaná štylizácia, tváre sú vypracované popisnejšie s určitým posunom smerujúc ku karikatúre. Lineárna rezba až kresbového charakteru sa objavuje v rovnocennom vyznení na vlnitých vlasoch a rozhalenej košeli. Keďže sa prisúpise charakterových hláv Franza Xavera Messerschmidta okrem iných materiálov spomína aj drevo, natíska sa tu niekoľko zatiaľ otvorených otázok. Patrili aj tieto dve hlavy do kolekcie alebo to bol ojedinelý pokus Adama nasledovať svojho brata? Vzhľadom na doteraz málo poznanú tvorbu Adama Messerschmidta je veľmi ťažko na tieto otázky zodpovedať.

Artefakt je súčasťou zbierkového fondu SNM – Historického múzea.