Hlinená fľaša

Hlinená fľaša

Text: Vladimír Turčan
Foto: Slovenské národné múzeum

Fľaša sa našla počas výskumu Bratislavského hradu v 60. rokoch 20. storočia. Nález pochádza z vrstvy, súvisiacej s veľkomoravským pohrebiskom. Nádoba žltej lesklej farby je vytočená na kruhu, vyrobená z jemne plavenej, mimoriadne kvalitnej hliny a na dne je opatrená značkou v podobe plastického kríža.

Podľa tvaru, spôsobu výroby i použitej hrnčiarskej hliny evidentne nejde o domáci veľkomoravský výrobok. Zrejme pochádza z niektorej z vyspelých mediteránnych hrnčiarskych dielní alebo z výrobných stredísk v okolí Blatenského jazera a na slovenské územie sa dostala ako import. Pôvod produkcie týchto tvarov sa hľadá v prostredíbyzantskej kultúry. Do hradiska na Bratislavskom hrade sa fľaša mohla dostaťnapr. obchodom po Jantárovej ceste.

Predmet je súčasťou zbierkového fondu SNM – Archeologického múzea.