Múzeum k vám domov/ Mosadzný ingot / SNM – HM

Múzeum k vám domov/ Mosadzný ingot / SNM – HM


Posledné archeologické výskumy na Bratislavskom hrade odhalili intenzívne obchodné styky miestnych keltských elít s Rimanmi už v 1. storočí pred Kr. V rímskej stavbe II bol objavený tento takmer 12 kg vážiaci a 102 cm dlhý mosadzný ingot v tvare mečovitého prútu. Jedna strana má hladký povrch, druhá je rovná s výraznými zárezmi po kovaní. Takto pripravená mosadz (zliatina medi a zinku) vo forme polotovaru bola určená na ďalšie spracovanie.

 

V 1. storočí pred Kr. mosadz vyrábali rímske dielne. Do Bratislavy sa ingot dostal prostredníctvom obchodu. V bratislavskom oppide z neho mohli vytvoriť napríklad spony či iné kovania. Tento nespracovaný ingot je o to vzácnejší, že v podobnom dochovaní sa evidujú len tri v Európe! Prízemie rímskej stavby II slúžilo zrejme ako sklad vzácneho tovaru, keďže okrem ingotu tu boli objavené zlaté fólie, črepy amfor či rímske republikánske mince. 

Viac príspevkov sledujte na fb SNM – Historického múzea
#muzeumkvamdomov

Text a foto: SNM – Historické múzeum