Portrét Márie Magdalény Pálfiovej, rod. Fuggerovej

Portrét Márie Magdalény Pálfiovej, rod. Fuggerovej

Text: Jozef Tihányi 
Foto: Slovenské národné múzeum 

Edit (19.1.2022): 

Portrétovaná osoba bola identifikovaná (I. Štibraná: Rodová portrétna galéria a umelecké zbierky Pálffyovcov na Červenom Kameni; 2013) ako Mária Alžbeta rod. Fuggerová z Kirchbergu a Weisshornu (1583-1636), vydatá za Máriinho brata Antona Fuggera z Nordendorfu (1563-1616). Bola teda jej švagrinou a zároveň vzdialenou príbuznou (neterou z tretieho kolena).

Text z roku 2013: 

Jeden z najstarších a najvzácnejších portrétov v zbierkach SNM-Múzea Červený Kameň zobrazuje Máriu Magdalénu Pálfiovú (Pálffy), rod. Fuggerovú (1566 – 1643/1646), manželku Mikuláša II. Pálfiho, prvého pálfiovského vlastníka hradu a významného veliteľa v protitureckých bojoch v závere 16. storočia. Jej starý otec Anton Fugger získal v roku 1535 červenokamenské panstvo a na mieste stredovekého hradu postavil renesančnú pevnosť. 

Reprezentačný portrét aristokratky v slávnostnom, bohato vyšívanom kostýme so širokým čipkovým golierom a s množstvom šperkových ozdôb na odeve a v účese vznikol v prvej polovici druhého decénia 17. storočia. V druhej polovici 19. storočia bol v rámci dopĺňania pálfiovskej portrétnej galérie premaľovaný imaginárnym portrétom Žofie Pálfiovej, rod. Deršfiovej. Pod touto premaľbou zostal ukrytý až do roku 1974. Vtedy bola pri reštaurovaní pod maliarsky i technologicky pomerne nekvalitnou premaľbou sondážne zistená pôvodná maľba. Keďže išlo o starší, omnoho kvalitnejší portrét a naviac dobre zachovaný, pristúpilo sa k odstráneniu premaľby. 

Identifikácia portrétovanej vychádza z fragmentárne zachovaného nápisu „geborne Fuggerin", odkrytého v ľavom hornom rohu obrazu, a bola potvrdená podobou s jej zásnubným portrétom (zámok Babbenhausen, Nemecko) či s portrétom na grafickom liste zo série podobizní Fuggerovcov. 

Autorstvo a datovanie portrétu, ktorý akiste vznikol za účelom zhodnotenia portrétnej galérie na Červenom Kameni a zdôraznenia prestížneho pôvodu rodu po ženskej línii, je pripisované dielni Hansa von Aachen, dvorného maliara cisára Mateja. Na autorstvo tohto známeho manieristického maliara nemeckého pôvodu poukazuje popri štýlovej podobnosti viacero okolností, napr. prítomnosť Hansa von Aachen vo Viedni v rokoch 1612 – 1613 či v písomnostiach stupavského panstva zachytený účtový záznam o objednávke portrétu Máriinho brata Juraja Fuggera u cisárskeho dvorského maliara Adama. Takýto maliar však na cisárskom dvore v tomto období nebol doložený a predpokladá sa, že ide o skomolené meno von Aachen. Na prácu dielne a nie samotného majstra poukazujú dve odlišné maliarske ruky, resp. fázy – maľba trupu a odevu a následne maľba tváre. Posunuté proporcie najmä na ľavej časti tváre portrétovanej môžu však byť aj verným zobrazením fyziologickej chyby, čiastočne zachytenej aj na ďalších jej portrétoch. 

Dielo sa nachádza v zbierkovom fonde SNM-Múzea Červený Kameň.