Príbeh modranskej keramiky v Nórsku

Príbeh modranskej keramiky v Nórsku

Text a foto: SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre

Poslaním Slovenského národného múzea – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre je dokumentácia a prezentácia života a diela Ľudovíta Štúra. Druhou sférou záujmu múzea sú dejiny mesta a keramika. Keramické tradície predstavujú dve samostatné expozície Galérie Ignáca Bizmayera a v Múzeum slovenskej keramickej plastiky. 

Múzeum je už viac ako rok súčasťou medzinárodného projektu Deň hliny – Čaro hliny (Clay Day – Magic of Clay), podporeného prostredníctvom grantov EHP z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska,  spolufinancovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom spolupráce je podpora kapacít kultúrnych aktérov a práce s múzejným publikom. Hlavnou témou projektu je hlina, z ktorej sa vyrába modranská keramika i nórsky porcelán. Spoločný cieľ tvorí výmena skúseností a spoznanie vzájomných „hlinených" tradícií. Spolupráca sa realizuje formou výmenných výstav v Modre a v Porsgrunne, ktoré prezentujú podobnosti a odlišnosti vo výrobe a maľovaní keramiky a porcelánu. Okrem výmenných výstav bude pre múzeum prínosom aj vynovený interiér Galérie národného umelca Ignáca Bizmayera, s prezentáciou minulosti a súčasnosti figurálnej plastiky. Zo strany mesta Modra vznikne pre historické centrum nový Dizajn manuál s odkazom na prvky keramiky a tiež laserové predstavenie na verejnej budove. Zaujímavým podujatím v spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou v Modre je sympózium umelcov z Nórska a Slovenska. Projekt vyvrcholí keramickým festivalom Slávnosť hliny – Keramická Modra na jeseň v roku 2022. Modra bude žiť keramikou a nórskym porcelánom. Posledným z výstupov je tvorba keramických prvkov v meste, kedy majstri keramikári dostanú priestor pre pouličné umenie. Po realizácii projektu ostane v meste zachovaná trvalá keramická stopa. 

pracovná cesta SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre do Nórska

Jedným zo siedmych výstupov projektu, ktorý spoločne realizujú Telemark museum v Nórsku, SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra – Múzeum slovenskej keramickej plastiky a mesto Modra, je výstava Príbeh modranskej keramiky (The story of Modra Ceramics), otvorenie ktorej sa uskutočnilo 4. mája 2022 v Porselensmuseet v nórskom meste Porsgrunne, známym výrobou porcelánu. Kurátorkou výstavy je PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová, ktorá dokumentuje dlhoročnú tradíciu výroby keramiky v Modre. Výstava prezentovala tradičnú modranskú keramiku, ktorú dalo SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou a mestom Modra vyrobiť podľa historických predlôh, ako aj práce mladých keramikov – Jakuba Lišku  a Petra Ďurejeho. 

pracovná cesta SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre do Nórska

Okrem výstavného projektu bola pre zástupcov zo Slovenska cenná aj výmena skúseností medzi slovenskými a nórskymi múzejníkmi. V nórskom Porsgrunne si prezreli novú budovu Telemark múzea, pod ktoré spadá partnerské múzeum porcelánu a zoznámili sa s prácou nórskych kolegov. Súčasťou programu bola prehliadka jedinečnej interaktívnej expozície, fabriky na výrobu porcelánu, múzea Ulefoss Hovedgărd i jedného z najkrajších drevených kostolov v Heddale. 

Otvorenie výstavy SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre v Nórsku

Otvorenia výstavy, ktorá vzbudila pozornosť aj v tamojších médiách, sa zúčastnil veľvyslanec SR v Nórsku Roman Bužek, starosta Porsgrunnu Robin Kåss, primátor mesta Modry Juraj Petrakovič, riaditeľka Telemark museum Barbara Ida de Haan a ďalší zástupcovia miestnej samosprávy, partnerského múzea a mesta Modry. Pracovnou cestou sa prehĺbili vzťahy s nórskymi múzejníkmi a otvorili ďalšie možnosti spolupráce. 

Výstava SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre v Nórsku

Dňa 16. júna 2022 otvárilo Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre – Múzeum slovenskej keramickej plastiky s partnermi Telemark múzeom a mestom Modra výstavu z Nórska – História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne k projektu „Deň hliny – Čaro hliny” (SK- NO). Pre verejnosť bude výstava prístupná v Múzeu keramickej plastiky na Kukučínovej ulici 15 v Modre od 17. júna 2022 do septembra 2022.

Srdečne pozývame. 

Výstava SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre v Nórsku