Podcast o Jánovi Turzovi

Podcast o Jánovi Turzovi


SNM – Spišské múzeum má svoj podcast! V jeho prvej časti pokračuje v predstavovaní Jána Thurzu III. Meno Turzovcov (Thurzo) je spájané s pojmom raný kapitalizmus. Turzovci však nebudovali svoje impérium iba pre vlastný pôžitok, neboli iba sebeckí priekupníci s nerastným bohatstvom krajiny. Značnú časť príjmov investovali napríklad do umenia. Viac si vypočujte v podcaste.

(Autorky: Dáša Uharčeková Pavúková, Zuzana Demčáková, Miriama Lačná) 

Vypočuť si prvý diel (MP3, 53,4 MB)