Antonín Václavík: Podunajská dedina v Československu. Vydanie z roku 1925

Antonín Václavík: Podunajská dedina v Československu. Vydanie z roku 1925


(M4A, 1,5 MB)


Vypočujte si výklad kurátorky
Beáta Zámečníková
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Foto: Matej Kautman

V zbierkovom fonde SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku sa nachádza významné dielo českého etnografa a univerzitného profesora PhDr. Antonína Václavíka (12. 7. 1891 Pozlovice – 4. 12. 1959 Brno). Na Slovensku pôsobil dvadsať rokov – od roku 1919 do 1939. Pracoval na Ministerstve školstva a národnej osvety ako referent pre kultúrne pamiatky a ľudové umenie. Od roku 1924 bol kustódom Slovenského vlastivedného múzea pre odbor etnografie. 

 

Monografiu Podunajská dedina v Československu Václavík písal v rokoch 1922 – 1924. Obsiahle dielo prezentuje dedinu Chorvátsky Grob a obyvateľstvo chorvátskeho pôvodu, ktoré tu žilo. Autor v knihe zachytáva históriu obce a jednotlivé témy ako: osídlenie, staviteľstvo, nárečie, zamestnanie, domáce lekárstvo, vysťahovalectvo, vzdelanie, ľudové tance, spevy ale i hmotné prejavy ľudovej kultúry, napr. maľované ohniská, operadlá na laviciach, drevené náhrobné kríže, čipkárstvo a pod. Zaujímavé sú aj kapitoly, ktoré opisujú fyzický charakter obyvateľstva, chlieb a vodu v názoroch ľudu či život v rodine a ľudskú povahu.

Kniha má 584 strán textu vrátane obrazovej časti, zároveň sa v nej nachádza 246 farebných a čiernobielych autotypií a perokresieb, 15 vyobrazení drevorytov a 36 originálnych ukončujúcich motívov. Resumé knihy je preložené do francúzskeho a anglického jazyka. 

 

V čase vydania bola monografia veľmi cenená a vyhľadávaná pre jej jedinečnosť, vďaka obšírnemu rozsahu a upozornením na prítomnosť chorvátskeho obyvateľstva na území Slovenska. Za výnimočný vedecký prínos, najmä však za umelecky náročné grafické stvárnenie, získala táto publikácia na Svetovej výstave v Barcelone (1929) zlatú medailu.