Hviezdny glóbus (1712) / SNM – MČK

Hviezdny glóbus (1712) / SNM – MČK


Nicholas Bion / papier, drevo / Francúzsko, Paríž / 1712 

Glóbus zachytávajúci nočnú hviezdnu oblohu (celestiálny glóbus) je prácou Nicholasa Biona (1652 – 1733), francúzskeho matematika a významného kráľovského konštruktéra glóbusov a matematických pomôcok. Bol vyhotovený v Paríži v roku 1712 a je jedným z piatich/ šiestich kusov danej veľkosti, ktoré sa nachádzajú v zbierkotvorných inštitú-ciách na svete. Guľa glóbusu s priemerom deväť palcov (27 cm) je zložená z dvoch papierových skeletov – polgúľ, ktoré sú spojené v mieste rovníka. Na ne bola nalepená kolorovaná grafika – medirytina pozostávajúca z dvanástich sférických dvojuholníkov. Žiarivú farebnosť grafiky autor zjednotil nanesením zelenkavej lazúry na celý povrch gule. Súhvezdia sú znázornené ako postavy a zvieratá zverokruhu, ktoré sa navzájom prepletajú. Postavenia hviezd sú zachytené v súlade s dobovými astronomickými poznatkami. Hviezdna obloha je na guľu premietnutá tak, akoby ju divák pozoroval nachádzajúc sa v jej strede. Potvrdzujú to aj dva rovníky – pozemský a nebeský, ako aj dva póly s polárnymi kruhmi na každej pologuli. Guľa je umiestnená na drevenom podstavci, v strede dvoch na seba kolmých prstencov – dreveným rovníkovým a mosadzným poludníkovým. Vďaka údajom na prstencoch bolo možné nastavovať glóbus podľa ročných období a sledovať konšteláciu hviezd vo zvolenom čase. Bionov hviezdny glóbus pochádza z vlastníctva šľachtického rodu Pálfi (Pálffy; je označený starým zeleným číslom 2772 označujúcim inventár na hrade Červený Kameň) a do zbierok múzea sa dostal okolo roku 1945 po prepadnutí majetku Pálfiovcov v prospech štátu. Na území Slovenska sa glóbusy nevyrábali, ale aj u nás sa tešili zberateľskej obľube vyšších vrstiev. Dostávali sa sem vďaka obchodníkom, kníhkupcom či súkromným osobám. Glóbusy boli symbolom luxusu a vzdelania, nachádzali sa v šľachtických knižniciach alebo v pracovniach. 


(MP3, 3,8 MB)
Vypočujte si výkald kurátora
Ivana Jánáčková
SNM – Múzeum Červený Kameň


Glóbus sa nachádza v depozitári SNM – Múzea Červený Kameň.