Kontakt

Sídlo

SNM – Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava 

Lektoráty a komunikácia so školami 

e-mail: jozef.somogyi@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 127

Prezentačné oddelenie 

e-mail: katarina.mastenova@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 154

Mgr. Ján Kautman

riaditeľ 

sídlo: Vajanského nábrežie
P. O. Box 13
810 06 Bratislava
e-mail:  jan.kautman@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 151
voip:      204 69 151

Mgr. Bronislava Voleková, PhD.

zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Vajanského nábrežie
P. O. Box 13
810 06 Bratislava
e-mail: bronislava.volekova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 103 

Pokladňa 

telefón: +421 2 204 69 148 
e-mail: prirmuz@snm.sk

Podateľňa 

e-mail: jana.liparova@snm.sk 
tel.: +421 204 69 111
voip: 269 111 

Kontakt na zamestnancov 

 

Sídlo múzea

SNM – Historické múzeum
Bratislavský hrad
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16 

Kontakt

SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad 
e-mail:   bratislavskyhrad@snm.sk
telefón: +421 2 204 83 110+421 915 99 33 01, +421 915 99 33 03 

SNM – Historické múzeum, Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa
telefón: +421 47 549 32 64 (knižnica)
telefón: +421 903 546 225 (p. Stejskal)

Mgr. Peter Barta
riaditeľ

sídlo: Bratislavský hrad
P. O. Box 13
e-mail: riaditel.hm@snm.sk
telefón (sekretariát): + 421 2 204 83 111

Kontakty na zamestnancov múzea 
Ďalšie objekty múzea 

Sídlo múzea 

SNM – Hudobné múzeum 
Brämerova kúria, Žižkova 18 P.O. Box 13
810 06 Bratislava 16 

Kontakt 

e-mail:   silvia.dydnanska@snm.sk 
telefón: +421 2 204 91 281 
mobil:   +421 918 906 787 
web:     www.snm.sk 

PhDr. Zlatica Kendrová, PhD.

riaditeľka 

Brämerova kúria,
Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
e-mail: zlatica.kendrova@snm.sk
telefón: +421 2 2049 1210

Kontakty na zamestnancov múzea 
Ďalšie objekty múzea  

Sídlo múzea 

SNM – Archeologické múzeum
Žižkova ul. 12
(Vchod do múzea - Žižkova 16)
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16 

Kontakt 

e-mail:  archeolog@snm.sk
telefón: +421 2 20 491 273
web:     www.snm.sk/am 

Mgr. Radoslav Čambal, PhD. 

riaditeľ
sídlo:       Žižkova 12
               P. O. Box 13
               810 06 Bratislava
e-mail:    radoslav.cambal@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 273 

Mgr. Igor Bazovský, PhD. 

zástupca riaditeľa
sídlo:      Žižkova 12
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:    igor.bazovsky@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 273

Objednávanie skupín
e-mail:    prehliadka.am@snm.sk
telefón:   +421 2 204 91 274 

Kontakty na zamestnancov múzea 

Nemecká verzia textuSlovenská verzia textu

Sídlo

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Žižkova 14
P. O. Box 13
810 06 Bratislava

Kontakt

e-mail:   mkkn@snm.sk 
telefón:  +421 2 204 91 212 
              +421 2 204 91 225-8

Poštová a fakturačná adresa

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Vajanského nábrežie 2 
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16 

Mgr. Rastislav Filo  

riaditeľ 

Žižkova 14 
810 06 Bratislava 
e-mail: rastislav.filo@snm.sk 
telefón: +421 2 204 91 226 
mobil:+421 908 377 273

Kontakty na zamestnancov  
Ďalšie objekty múzea 

slovenská verzia textumaďarská verzia textu

Sídlo múzea 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova ul. 18 (vstup do múzea – Žižkova ul. 16)
Brämerova kúria 
P. O. BOX 13,
810 06 Bratislava 16 

Kontakt

e-mail:  mkms@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 258 
            +421 2 204 91 256
web:     www.snm.sk/mkms 

Mgr. Gabriella Jarábik 

riaditeľka 

sídlo:    Žižkova 18,
             810 06 Bratislava
e-mail:  gabriela.jarabik@snm.sk        
telefón: +421 2 20491 255
mobil:   +421 908 737 814
voip:      291 255
fax:       +421 2 544 12 023 

Kontakty na zamestnancov múzea
Ďalšie objekty múzea
 

Sídlo 

Zsigrayova kúria
Židovská 17,
811 01 Bratislava 

Sekretariát MŽK  

telefón:  +421 2 204 90 101
             +421 905 723 658
e-mail:   sekretariat.mzk@snm.sk 

M.A. Michal Vaněk, PhD. 

riaditeľ  

sídlo:   Zsigrayova kúria

            Židovská 17,
            811 01 Bratislava
e-mail:  michal.vanek@snm.sk 
mobil:   +421 918 905 930 

SNM – Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi 
Sídlo 

Kasárenská 1005
92601 Sereď 

Kontakt 

tel.: +421 31 245 11 11
e-mail: martin.korcok@gmail.com 

PhDr. Martin Korčok PhD. 

zástupca riaditeľa Múzea židovskej kultúry 

vedúci Múzea holokaustu v Seredi
sídlo: Kasárenská 1005
         92601 Sereď
e-mail: martin.korcok@gmail.com
telefón: +421 31 2451 111 

Pobočka Prešov 
Sídlo 

Okružná 32,
080 01 Prešov 

Kontakt  

tel.: +421 51 773 16 38 

PhDr. Zora Mihoková 

lektorka 

sídlo:     Okružná 32, 
             080 01 Prešov  
telefón:  +421 51 773 16 38  

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea 

Sídlo 

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves 

Kontakt 

tel.: +421 2 204 931 01; +421 2 204 931 02;
+421 915 807 494
e-mail: mkchs@snm.sk 

Mgr. Andrej Solár 

riaditeľ 

e-mail: andrej.solar@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 102
mobil: +421 915 807 494 

Mgr. Beáta Zámečníková 

kurátorka 

tohto času na materskej dovolenke
e-mail: beata.zamecnikova@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 103 

Mgr. Mária Garanová Krištáková  

kurátorka 

e-mail: maria.kristakova@snm.sk 
telefón: +421 2 204 93 103

Mgr. Gabriela Hederová 

kultúrno-propagačná manažérka 

e-mail: gabriela.hederova@snm.sk 
telefón: +421 2 204 93 101 

PhDr. Marta Žilová 

vedenie knižnice 

e-mail: marta.zilova@snm.sk 

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea 

Sídlo 

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra 
Štúrova 84, P. O. BOX 46 
900 01 Modra 

Kontakt 
tel.: +421 33 647 27 65; +421 905 719 273 
e-mail: mls@snm.sk; katarina.hyllova@snm.sk 
Návštevy expozície Ľudovít Štúr a moderné Slovensko a Pamätnej izby Ľudovíta Štúra treba objednať na: 

tel: +421 905 719 273, +421 33 245 4107

Návštevy expozície keramiky a Galérie I. Bizmayera treba ohlásiť na: 

tel: +421 33 6472944, +421 33 647 2765

PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová, PhD.

riaditeľka

sídlo:     Štúrova 84
900 01 Modra
e-mail:   agata.petrakovicova@snm.sk
telefón:  +421 33 24 54 103

Mgr. Viera Tarkayová

zástupkyňa riaditeľky

sídlo: Štúrova 84
900 01 Modra
mail: viera.tarkayova@snm.sk
tel.: +421 33 24 54 108 

Kontakty na zamestnancov múzea 
Ďalšie objekty múzea 

Sídlo 

SNM – Múzeum Červený Kameň
Hrad Červený Kameň
900 89 Častá 

Kontakt 

Pokladňa (informácie) 

email:  objednavkymck@snm.sk
telefón: +421 33 245 51 03 

Sekretariát 

email: sekretariatmck@snm.sk
telefón: +421 33 690 58 05 

Mgr. Ivana Janáčková 

riaditeľka 

sídlo: Múzeum Červený Kameň
900 89 Častá
e-mail: ivana.janackova@snm.sk
telefón: +421 33 245 91 28
VoIP: 359 128

Kontakty na zamestnancov
Ďalšie objekty múzea 

Sídlo 

SNM – Múzeum Slovenských národných rád  
Štúrova 2  
907 01 Myjava

Kontakt 

tel.: +421 34 245 11 01; +421 34 245 11 02
e-mail: muzeumsnr@snm.sk
web: www.snm.sk/msnr 

Mgr. Alena Petráková 

riaditeľka 

sídlo: Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava 
e-mail: alena.petrakova@snm.sk
telefón: +421 34 245 1101 

Kontakty na zamestnancov múzea 
Ďalšie objekty múzea 

Sídlo 

SNM – Múzeum Bojnice 
Zámok a okolie 1 
972 01 Bojnice 

Kontakt 

e-mail:   rezervacie@bojnicecastle.sk 
             sekretariat@bojnicecastle.sk  
telefón:  +421 46 5430 633, 
              +421 46 5430 624 

Ing. Mikuláš Letavay

riaditeľ

sídlo: Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
e-mail: mikulas.letavay@snm.sk
telefón: +421 46 543 06 24

RNDr. Mgr. Kamila Píšová

asistentka riaditeľa

sídlo: Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice 
e-mail: kamila.pisova@snm.sk, sekretariat@bojnicecastle.sk
telefón: + 421 46 5430 535
mobil: +421 918 905 934

Kontakty na zamestnancov 

Sídlo 

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek  
Hrad Modrý Kameň  
Zámocká 1 
992 01 Modrý Kameň 

Kontakt 

e-mail:  hradmodrykamen@snm.sk 
telefón: +421 47 24 54 100  

Telefón v priebehu víkendov 

+421 47 2454 105 
+421 47 2454 103 

Mgr. Helena Ferencová 

riaditeľka 

sídlo: Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň 
e-mail: helena.ferencova@snm.sk 
telefón: +421 47 4870 194 
mobil: +421 918 665 392 

Mgr. Erika Antolová 

zástupkyňa riaditeľky

sídlo: Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
e-mail:  erika.antolova@snm.sk 
telefón: +421 47 2454 106
mobil:   +421 918 665 391 

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea

Sídlo múzea 

Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine
Malá hora 2
036 80 Martin 

Korešpondenčná adresa 

SNM – Múzeá v Martine
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin

Kontakt

e-mail:  snmmartin@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 231

Mgr. Radovan Sýkora

riaditeľ

sídlo: Malá hora 2, Martin
e-mail: radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 226, +421 43 24 54 220

PhDr. Mária Halmová

zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Malá hora 2, Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 231

Kontakty na zamestnancov múzea 

Sídlo 

SNM – Spišské múzeum v Levoči  
Námestie Majstra Pavla č.40 
054 01 Levoča 

Kontakt 
Expozície v Levoči 

e-mail:  info@spisskemuzeum.com 
telefón: +421 53 451 27 86 
fax:       +421 53 451 28 24 

Spišský hrad 

e-mail:   info@spisskemuzeum.com 
telefón: +421 53 45 413 36, +421 53 45 127 86 

Historická radnica

e-mail:    info@spisskemuzeum.com
telefón:  +421 53 45 124 49 

Dom Majstra Pavla 

e-mail:    info@spisskemuzeum.com
telefón:  +421 53 45 134 96 

Výstavná sieň 

e-mail:   info@spisskemuzeum.com
telefón:  +421 53 45 127 86 

Kontakty na zamestnancov múzea 
Sídlo múzea a ďalšie objekty múzea

Kaštieľ Betliar je jednou z troch expozícií SNM – Múzea Betliar. Nachádza sa v priestoroch historického parku pri sídle múzea. SNM – Múzeum Betliar sídli v administratívnej budove v areáli kaštieľa Betliar (obec Betliar). Hrad Krásna Hôrka je súčasťou SNM – Múzea Betliar, ktorého sídlo sa nachádza v administratívnej budove v areáli kaštieľa Betliar (obec Betliar). Národná kultúrna pamiatka je v súčasnosti pre rekonštrukciu zatvorená. Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí je jednou z dvoch vysunutých expozícií múzea v obci Krásnohorské Podhradie. 

SNM – Múzeum Betliar
Sídlo 

SNM – Múzeum Betliar
Kaštieľ Betliar
Lesná ulica 9/17  
049 21 Betliar 

Kontakt 

e-mail:   betliar@snm.sk 
telefón: +421 58 798 31 18 
web:     www.snm.sk/mbet 

Informácie o vstupoch do expozícií (pokladňa v kaštieli Betliar)

+421 58 798 31 97
+421 918 728 400 

Hrad Krásna Hôrka
Sídlo 

Hrad Krásna Hôrka 
Krásnohorské Podhradie 

Kontakt 

e-mail:     betliar@snm.sk 
tellefón: +421 58 798 31 18  
web:        www.snm.sk/mbet

Pokladňa na hrade 

telefón: +421 58 732 47 69

Lektorka

mobil: +421 918 728 399 

Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrášiovcov (Andrássy) 
Sídlo

Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrášiovcov (Andrássy) 
Krásnohorské Podhradie 

Kontakt

e-mail:   betliar@snm.sk
telefón: +421 58 798 31 18

Pokladňa v mauzóleu 

telefón: +421 58 732 20 34 

Lektor

mobil: +421 918 728 401 

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea

ukrajinský textslovenský text 

Sídlo

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry 
Centrálna 258
089 01 Svidník 

Kontakt:

e-mail:  sekretariat-muk@snm.sk
telefón: +421 54 245 10 01 
            +421 54 245 10 03, 
web:      www.snm.sk 
facebook: www.facebook.com/muzeum.svidnik 

Doc.PhDr. Jaroslav Džoganík, CSc. 

riaditeľ 

sídlo:    Centrálna 258, 
            089 01 Svidník
e-mail:  jaroslav.dzoganik@snm.sk      
telefón: +421 54 245 1002
mobil:  +421 907 584 287 

Mgr. Miriam Božiková 

zástupkyňa riaditeľa

sídlo:    Centrálna 258,
            089 01 Svidník
e-mail:  miriam.bozikova@snm.sk
mobil:   +421 907 475 638 

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea 

Sídlo 

SNM – Múzeum rusínskej kultúry 
Masarykova 20
080 01 Prešov 

Kontakt 

mobil: +421 907 814 739
e-mail: mrk@snm.sk 

PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D. 

riaditeľka 

sídlo:    Masarykova č. 20, 080 01 Prešov
e-mail:  luba.kralova@snm.sk
telefón: +421 51/2453319
mobil: 0918 896 043

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea