Vstupné

Základné vstupné 6,00 €

Zľavnené vstupné (seniori, študenti, žiaci)

3,00 € 

Rodinné vstupné – malé (jeden dospelý plus dve deti)

9,00 €

Rodinné vstupné – veľké (dvaja dospelí plus tri deti)

15,00 €

 Žiaci v rámci školské skupiny

2,00 €

Pedagóg so školskou skupinou

0,00 €

Zvýhodnená vstupenka na 5 vstupov (platná po dobu 12 mesiacov)

15,00 €

držitelia karty Bratislava CARD City&Region

Zdarma

deti do 6 rokov, seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov: ICOM, preukaz pracovníka múzea/galérie SR a ČR, novinársky preukaz, sprievodca cestovného ruchu so skupinou, ŤZP a ŤZP/S, VIP karta a VIP vstupenka SNM, prvá streda v mesiaci

Zdarma

Lektorský výklad v prírodovedných expozíciách (45 min.)

8,00 €

Vzdelávací program v Objavovni

8,00 €

Vstupné platné od 16. 12. 2023
SNM – Historické múzeum a Klenotnica

Základné vstupné      

14 €

Žiaci a študenti s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, držitelia preukazu ITIC, EURO 

7 €

Školské skupiny (ZŠ a SŠ) 

3 €

Školské skupiny (VŠ) 

5 €

Rodinné vstupné 1 + 2
(1 dospelý a max. 2 deti do 15 rokov) 

18 €

Rodinné vstupné 2 + 3
(2 dospelí a max. 3 deti do 15 rokov) 

33 €

Vstupné na podujatia
(komentované prehliadky, autorské sprevádzania)

7 €

Ročná vstupenka (neprenosná, platná len pre 1 osobu, platná 1 rok od zakúpenia, vstup na výstavy SNM – Historického múzea) 

30 €

 

Vstupné na výstavu Česká a slovenská architektúra. Panoráma architektúry 1918 - 2023

Základné vstupné (dospelí) 

8 €

Žiaci, študenti s platným ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, držitelia preukazu ITIC, Euro 26 

4 €
 
Vstupné do Klenotnice

Základné vstupné

4 €

Žiaci, študenti s platným ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, držitelia preukazu ITIC, Euro 26

2 €

 

Deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 žiakov MŠ, ZŠ a SŠ), seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov ICOM, UNESCO, Zväzu múzeí Slovenska, Asociácie múzeá a galérií ČR, novinári, členovia Klubu priateľov SNM, poslanci NR SR, zamestnanci kancelárie NR SR, držitelia preukazov ZŤP so sprievodom (1 osoba)

zdarma

Držitelia Bratislava Card  

zdarma

Prvá streda v mesiaci

zdarma

 

Lektorovanie na objednávku min. 5 dní vopred

V slovenskom jazyku - skupina do 5 osôb

20 €/hodina

V slovenskom jazyku - skupina od 6 do 25 osôb

15 €/hodina

V cudzom jazyku – skupina do 5 osôb

30 €/hodina 

V cudzom jazyku – skupina od 6 do 25 osôb

25 €/hodina 

Vzdelávacie programy pre školské skupiny 

15 €/hodina 

 

Vstupné na výstavy a expozície mimo otváracích hodín

Platné vstupné (min. 10 návštevníkov) 

30 €/osoba 

 

Lektorovanie mimo otváracích hodín 

V slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov) 

50 €/hodina 

V cudzom jazyku – skupiny (min. 10 návštevníkov)  

100 €/hodina

Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť minimálne 10 pracovných dní vopred. 

 

Foto svadba v expozícií 

100 €

 
50 %  zľava na parkovanie na prvé 3 hodiny pri zakúpení vstupenky do múzea

Pri zakúpení vstupenky do múzea predložte v pokladni parkovaciu kartu na ktorú vám bude uplatnená zľava. Parkovanie je v garážach priamo pod hradom.

 
Pokladňa 

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni, ktorá je na Čestnom nádvorí napravo za sochou Svätopluka (obrázok)

 

Kontakt pre objednávky 
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
tel.:     +421 220 483 110; +421 915 993 301 

Pokladňa
telefón: +4212 204 83 122 

 

Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa 
Základné vstupné Vstup zdarma

Umiestnenie pokladne

Pokladňa na Bratislavskom hrade, Čestné nádvorie napravo za sochou Svätopluka 

SNM – Hudobné múzeum 
Základné vstupné  4,00 €
Zľavnené vstupné 
(deti nad 6 rokov, seniori, študenti, držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO 26)
2,00 €
Školské skupiny
(nad 10 žiakov) 
1,00 €
Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovníkov múzeí/galérií SR a ČR, pedagogický dozor, prvá streda v mesiaci Zdarma 
 
Kaštieľ Dolná Krupá
Základné vstupné
(dospelí)
2,00 €
Zľavnené vstupné 
(študenti s platným preukazom - Index, preukaz MHD a iné, dôchodcovia, držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO 26)
1,00 €
Školské skupiny 1,00 €
Rodinné vstupné - typ A
(2 dospelí a max 3 deti do 15 rokov)
5,00 €
Rodinné vstupné - typ B
(1 dospelý a max 3 deti do 15 rokov)
3,00 €
Mimoriadne vstupné - zľava 20 %
(pre klientov Poštovej banky po preukázaní platobnej karty)
1,60 €
Lektorát v cudzom jazyku 8,00 €
Prvá streda v mesiaci Vstup zdarma


Vstupenka platí do všetkých múzeí SNM na Žižkovej ulici:
Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Výstavný pavilón Podhradie

Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné 
(deti nad 6 rokov, seniori, študenti, držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO 26)
2,00 €
Školské skupiny
(minimálne 10 žiakov, pedagogický dozor zdarma - maximálne 3 osoby)
1,00 €
Tvorivé dielne
(sprevádzanie školskej skupiny + materiál)
2,00 €

Malé rodinné vstupné
(1 rodič + max. 2 deti)

5,00 €

Veľké rodinné vstupné
(2 rodičia + max. 4 deti)

8,00 €

Držitelia karty Bratislava Card 

zdarma

Deti do 6 rokov, seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov ICOM, preukaz pracovníka múzea alebo galérie SR a ČR, novinársky preukaz, sprievodca cestovného ruchu so skupinou, ZŤP a ZŤP/S, VIP karta a VIP vstupenka SNM, prvá streda v mesiaci

Vstup zdarma

Animačný program                                                                                                                 5,00 €
Hravo o hradoch 5,00 €
Hravo o hradoch špeciál 7,50 €
Pedagogický dozor (na každých 10 detí 1 osoba)                                  zdarma


Vstupenka platí do všetkých múzeí SNM na Žižkovej ulici:

Archeologické múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Hudobné múzeum
Výstavný pavilón Podhradie

nemecká verzia textuslovenská verzia textu

Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné (Deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia, držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO 26) 2,00 €
Školské skupiny (nad 10 žiakov) 1,00 €

Deti do 6 rokov, zdravotne postihnutí, pedagogický dozor, držitelia preukazov ICOM a preukazov pracovníka múzea alebo galérie SR a ČR, prvá streda v mesiaci

zdarma

Vstupenka platí do všetkých múzeí SNM na Žižkovej ulici: 

Archeologické múzeum 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov 
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Výstavný pavilón Podhradie 

slovenská verzia textumaďarská verzia textu 

Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné 
(deti nad 6 rokov, seniori, študenti, držitelia preukazov ISIC, ITIC a EURO 26)
2,00 €
Školské skupiny
(minimálne 10 žiakov, pedagogický dozor zdarma - maximálne 3 osoby)
1,00 €
Tvorivé dielne
(sprevádzanie školskej skupiny + materiál)
2,00 €

Malé rodinné vstupné
(1 rodič + max. 2 deti)

5,00 €

Veľké rodinné vstupné
(2 rodičia + max. 4 deti)

8,00 €

Zľavnené vstupné 25 % pre držiteľov Bratislava Card - Dospelý 

Zľavnené vstupné 25 % pre držiteľov Bratislava Card - Študent, senior

3,00 €

1,50 €

Deti do 6 rokov, seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov ICOM, preukaz pracovníka múzea alebo galérie SR a ČR, novinársky preukaz, sprievodca cestovného ruchu so skupinou, ZŤP a ZŤP/S, VIP karta a VIP vstupenka SNM, prvá streda v mesiaci

Vstup zdarma

 

Vstupenka platí do všetkých múzeí SNM na Žižkovej ulici:Archeologické múzeum

Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Hudobné múzeum
Výstavný pavilón Podhradie

Dospelí  6 €
Študenti SŠ, VŠ (do 26 rokov), seniori nad 70 rokov 3 €
Vstup na kultúrny poukaz (KP žiak - jednotlivo) 3 €

Deti do 6 rokov, deti z detských domovov, pedagógovia, držitelia preukazov: VIP, ZŤP, ICOM, ICOMOS, UNESCO, pracovníci múzeí a galérií SR a ČR, držitelia VIP karty SNM,
poslanci a pracovníci Kancelárie NR SR, zamestnanci MK SR, novinári, prvá streda v mesiaici

zdarma
Lektorský výklad pre vopred neohlásené skupiny a skupiny menšie ako 6 ľudí  5 €

2 €

 Základné vstupné 

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum starej Devínskej
Obidva okruhy2,00 €
2,00 €
3,00 € 
 Zľavnené vstupné:
(deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia, držitelia preukazov ISIC, ITIC, EURO 26)

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum starej Devínskej
Obidva okruhy1,00 €
1,00 €
1,50 €

 Výstava

Základné vstupné
Zľavnené vstupné                                                                     

 

1,00€
0,50€

 Vstupné na všetky okruhy + výstava
 (skupina nad 10 ľudí) 

Základné vstupné 
Zľavnené vstupné 
Výklad 

Vzdelávacie programy pre školy (cena pre jedného žiaka/študenta)

 


3,00€
2,00€
5,00€

1,50€

Držitelia karty Bratislava CARD majú 20% zľavu na vstupnom. 

Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ZŤP, držitelia preukazov ICOM,
ZMS a UNESCO, držitelia preukazov zamestnancov múzea alebo galérie SR a ČR,
členovia Klubu priateľov SNM, zamestnanci MK SR, médiá, prvá streda v mesiaci

 

voľný vstup

 

 

Expozícia Ľudovít Štúr
Galéria I. Bizmayera
Riadne vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26) 2,00 €
 
Pamätná izba Ľudovíta Štúra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Riadne vstupné 3,00 €
Zľavnené vstupné 2,00 €
Výstava
Riadne vstupné 1,00 €
Zľavnené vstupné  0,50 €
 
Rodinné vstupné

Rodinné vstupné - 2 dospelí, 2 deti  (Expozícia Ľudovít Štúr + Pamätná izba)

14,00€

Rodinné vstupné - 2 dospelí, 2 deti  (Múzeum keramickej plastiky + Galéria I. Bizmayera)

14,00€

Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia VIP vstupenky SNM, držitelia preukazov: ICOM, UNESCO, pracovníka múzea/galérie SR a ČR, novinársky preukaz, ŤZP a ŤZP/S, Bratislava CARD,  prvá streda v mesiaci, deti z detských domovov

zdarma
Vzdelávacie programy

Zapamätaj si základné údaje zo života Ľudovíta Štúra

4,50 €

Pohrajme sa s pravopisom. Program pre 4. a 5. ročník ZŠ

4,50 €

Zoznámte sa! 19. storočie

4 €

Okruh Ľudovíta Štúra

4 €
Služby
Lektorský výklad - školské skupiny a seniori 10,00 €
Lektorský výklad - skupina od 10 ľudí 12,00 €
Lektorský výklad v nemeckom, anglickom jazyku (potrebné objednať aspoň dva týždne vopred) 20,00 €
Poplatok za vstup mimo otváracích hodín (potrebné objednať vopred) 30,00 €
Prenájom priestorov (každá začatá hodina) 150,00 €

Veľký okruh
Prehliadka Veľkého okruhu v slovenskom jazyku
Dospelí 7,00 €
• zľava 50 % - držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC 3,50 €
• zľava 40 % - seniori nad 62 rokov, preukaz ZŤP 4,20 €
Mládež  6 - 18 rokov 3,50 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Deti do 3 rokov zdarma
Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti) 15,00 €
Prvá streda v mesiaci zdarma
 
Prehliadka Veľkého okruhu v cudzom jazyku
Dospelí 8,00 €
• zľava 50 % - držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC 4,00 €

• zľava 40 % - seniori nad 62 rokov

4,80 €
Mládež 6 - 18 rokov 4,00 €
Deti 3 - 6 rokov 2,00 €
Deti do 3 rokov zdarma
Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti) 19,00 € 
Prvá streda v mesiaci zdarma
 
Malý okruh 
Prehliadka Malého okruhu v slovenskom jazyku
Dospelí 6,00 €
• zľava 50 % - držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC 3,00 €
• zľava 40 % - seniori nad 62 rokov, preukaz ZŤP 3,60 €
Mládež  6 - 18 rokov 3,00 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Deti do 3 rokov zdarma
Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti) 13,00 €
Prvá streda v mesiaci zdarma
 
Prehliadka Malého okruhu v cudzom jazyku
Dospelí 7,00 €
• zľava 50 % - držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC 3,50 €
• zľava 40 % - seniori nad 62 rokov 4,20 €
Mládež 6 - 18 rokov 3,50 €
Deti 3 - 6 rokov 2,00 €
Deti do 3 rokov zdarma
Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti) 17,00 €

Prvá streda v mesiaci

zdarma
 
Renesančná pevnosť 
Prehliadka Renesančnej pevnosti v slovenskom jazyku
Dospelí 5,00 €
• zľava 50 % - držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC 2,50 €
• zľava 40 % - seniori nad 62 rokov, preukaz ZŤP 3,00 €
Mládež  6 - 18 rokov 2,50 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Deti do 3 rokov zdarma
Rodinné vstupné (2 dospelí + 2 deti) 12,00 €
Prvá streda v mesiaci zdarma
 
Ako sa žilo na hrade 
Prehliadka v slovenskom jazyku
Dospelí 4,00 €
Mládež 6 - 18 rokov 2,00 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Deti do 3 rokov zdarma
 
Vstupné na prehliadky mimo otváracích hodín múzea
Prehliadka v slovenskom jazyku 14,00 €
Prehliadka v cudzom jazyku 16,00 €
 
Poplatok za program Školy v múzeu 
v slovenskom jazyku
Vzdelávací program 2,00 €
v cudzom jazyku
Vzdelávací program 2,50 €
 
Príplatky k vstupnému
Foto/video 2,00 €

Dvaja členovia pedagogického zboru, ktorí sú po celý čas pobytu na hrade zodpovední za svojich žiakov/študentov majú vstup zdarma. 

Expozícia Slovenská národná rada v toku času
Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné 3,00 €
Školská skupina  3,00 €/3 kultúrne poukazy
Rodinné vstupné 10,00 €

Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S, ICOM,
držitelia novinárskych preukazov, zamestnanci MK SR, držitelia VIP vstupenky, pracovníci SNM, pedagogický dozor, prvá streda v mesiaci

zdarma
 
Vzdelávacie programy
Vzdelávací program typ A do 60 min. 4,00 €/4 kultúrne poukazy
Vzdelávací program typ B nad 60 min.  5,00 €/5 kultúrne poukazy
 
Výstava
Základné vstupné 1,00 €
Zľavnené vstupné 0,50 €
Lektorský výklad (do 10 ľudí) 5,00 €
Vstup mimo otváracích hodín  20,00 €
 
Špeciálna prehliadka
Základné vstupné 5,00 €
Zľavnené vstupné 4,00 €
Rodinné vstupné 10,00 €Prehliadka Pálfiho okruh
Dospelý 1 osoba 12,00 €
Dôchodca nad 62 rokov 7,50 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 7,50 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S (2 osoby) 7,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 2,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma
Vstup na I. nádvorie 1,00 €
Prehliadka Huňadyho okruh
Dospelý 1 osoba 11,00 €
Dôchodca nad 62 rokov 7,50 €
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 7,50 €
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S (2 osoby) 7,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 2,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS, prvá streda v mesiaici zdarma
Vstup na I. nádvorie               1,00 €
Prehliadka komplexná (Pálfiho okruh a Huňadyho okruh)
Dospelý 1 osoba 16,00 €
Dôchodca nad 62 rokov 10,00 €
Študent do 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 10,00 €
Držiteľ ZŤP 10,00 €
Držiteľ ZŤP-S + sprievodca (2osoby) 10,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov  7,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov  3,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZMS zdarma
 


Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním (vstup max. 4 osoby) 150,00 €
Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním na komerčné účely (štáb do 10 osôb) 300,00 €/h

Kompletná prehliadka

Dospelí

8 €

Deti, dôchodcovia, študenti

4 €

 

Expozície samostatne

Dospelí

5 €

Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodca ZŤP

2,50 €

 

Výstavy samostatne

Dospelí

3 €

Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodca ZŤP

1,50 €

 

Rodinné vstupné

2 dospelí a dve deti

18 €

Expozície samostatne

12 €

Výstavy samostatne

6 €

 

Deti do troch rokov, držitelia ZŤP, zamestnanci, VIP

zdarma

Fotografovanie v interiéri

5 €

Komerčné fotografovanie (svadobné)

50 €

 

Spišský hrad

Základné denné  vstupné

 • Dospelý – 8,00 €
 • Deti do 6 rokov – zdarma
 • Deti (6 – 18 rokov, ZŤP) – 4,00 €
 • Študenti (19 – 26 rokov) – 6,00 €
 • Seniori (60 – 80 rokov) – 6,00€
 • Rodinná vstupenka (4 osoby:  2 dospelí + 1 dieťa / 1 dospelý + 3 deti / 2 dospelí + 2 deti) – 19,00 €

V cene vstupného je zahrnuté:

vstup na stredné a dolné nádvorie, prehliadka aktuálne sprístupnených častí hradu,  foto, video  (na nekomerčné účely), sociálne zariadenie, možnosť využitia audiosprievodcu, stiahnutie mobilnej aplikácie

Súčasťou denného vstupného na Spišský hrad je možnosť bezplatného vstupu do starého kláštora minoritov v Levoči, Kláštorská 38, Levoča – vstup sa dá využiť jeden kalendárny deň po zakúpení vstupenky na Spišský hrad.

Rezervácie: +421 53 451 2786

Nočná prehliadka hradu

 • Dospelý– 10,00 €
 • Deti do 6 rokov – zdarma
 • Deti (nad 6), Študenti (19 – 26),  Seniori (60 – 80) – 8,00 €
 • Rodinná vstupenka (4 osoby – 2 dospelí + 1 dieťa / 1 dospelý + 3 deti / 2 dospelí + 2 deti)– 25,00 €

V cene vstupného je zahrnuté:

Prehliadka aktuálne sprístupnených častí hradu, lektorský výklad, sprievodný kultúrny program, foto, video  /na nekomerčné účely/, sociálne zariadenie

Služby

 • Rezervácia vstupu so sprievodcom / skupina – 20,00 €
 • Fotenie svadby (maximálne 4 osoby) – 50,00 €
 • Zľavnený vstup
 • ZŤP – vstupné ako pre deti
 • ZŤPS – vstupné ako pre deti a sprievodca zdarma
 • Školská skupina – na každých 10 žiakov je 1 dospelý sprievodca zdarma
 • Študenti (18 do 26 rokov) po preukázaní sa preukazom ISIC alebo EURO 26
 • Seniori (60 – 80 rokov) po preukázaní sa občianskym preukazom

Vstup zdarma

 • Deti do 6 rokov
 • Seniori nad 80 po preukázaní sa občianskym preukazom
 • Držitelia preukazu Asociácie múzeí ICOM, Zväzu múzeí SR, Zväzu múzeí ČR
 • Novinári po preukázaní sa platným novinárskym preukazom
 • Čestné voľné vstupenky vydané SNM
 • Zamestnanci SNM – so zamestnaneckým preukazom, (preukaz je neprenosný)

Upozornenie: horný hrad je pre rekonštrukciu pre verejnosť uzavretý.

Expozície v Levoči ( (Dom Majstra Pavla, Historická radnica, výstavné siene v sídelnej budove, kláštor minoritov)

 • spoločné vstupné do všetkých troch expozícií je 5€
 • študenti (19 – 26 ) a seniori (nad 60 ) 4€
 • žiaci (6 – 18) 3€
 • dieťa (do 6 rokov) zdarma
 • Kláštorný kostol (Čierny) 3€
 • S dennou vstupenkou na Spišský hrad navštívite kláštor minoritov v Levoči zdarma. 

Všetky zľavy sú nárokovateľné až po preukázaní sa príslušným preukazom v pokladni múzea. V opačnom prípade zľava nebude poskytnutá. 

Pri všetkých kultúrnych a komerčných podujatiach platí cenník vstupného pre dané podujatie.

slovenský textmaďarský text 

Kaštieľ Betliar – základné vstupné 
Grófske apartmány – 1. a 2. poschodie + Expozícia egyptológie a exotických trofejí
Dospelá osoba 10 €
Študent (od 15 do 26 rokov, karty ISIC, ITIC EURO≤26) 7 €
Žiak (6 – 15 rokov) 5 €
Osoby nad 62 rokov 7 €
Sprievodca ZŤP (s preukazom) 7 €
ZŤP 5 €
Regionálna zľava 4 €
Rodinné vstupné 1 dospelý + 2 max. deti 15 €
Rodinné vstupné 2 dospelý + 3 max. deti 25 €
 
Výstava
Dospelá osoba 6 €
Študent (od 15 do 26 rokov, karty ISIC, ITIC EURO≤26) 4 €
Žiak (6 – 15 rokov) 3 €
Osoby nad 62 rokov 4 €
Sprievodca ZŤP (s preukazom) 4 €
ZŤP 3 €
 
 
Deti do 6 rokov / ICOM / Zamestnanci múzeí a galérií, MKSR, spolupracovníci SNM – MBe / Pedagogický dozor (1 osoba na 15 žiakov), prvá streda v mesiaci Bezplatné vstupné

Ukrajinský textSlovenský text

Dospelí 3,00 €
Deti (6 - 15 r), študenti, dôchodcovia 2,00 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Sprievod ZŤP 2,00 €
Tvorivé dielne v múzeu* 3,00 € / žiak alebo kultúrne poukazy
Kultúrno-vzdelávacie podujatia* 3,00 € / žiak alebo kultúrne poukazy
   
Programové vstupné **
Dospelí 5,00 €
Deti 6 - 15 rokov 3,00 €
   
Vstupné do všetkých expozícií
Dospelí 8,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia 4,00 €
   
Vstupné na výstavy
Dospelí 1,00 €
Deti (6 - 15 r)*, študenti, dôchodcovia 0,50 €
   
Príplatky k vstupnému
Lektorský výklad 10,00 €
Amatérske fotografovanie 2,00 €
Príležitostné fotografovanie (svadba, narodeniny a pod.)  30,00 €
Vstup zdarma

Vlastníci preukazu zamestnanca Slovenského národného múzea v Bratislave
Vlastníci VIP karty SNM
Vlastníci preukazu zamestnanca Národní muzeum Praha
Držitelia členských preukazov:
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites),
ICOM (International Council of Museums),
UNESCO,
Zväzu múzeí na Slovensku + ďalšie tri osoby v jeho sprievode,
Asociace muzeí a galerií ČR
Zamestnanci MK SR
Poslanci a pracovníci Kancelárie NR SR
Držitelia platného novinárskeho preukazu
Oficiálne návštevy
Klienti Diagnostického centra v Bratislave – Záhorskej Bystrici
Sprievodca cestovného ruchu so skupinou
Pedagogický dozor – 1 učiteľ na skupinu 10 žiakov/študentov
Deti od 1 do 3 rokov  
Deti z detských domovov
ZŤP a ZŤP-S
Utečenci alebo odídenci z Ukrajiny
Vstup počas prvej stredy v mesiaci

* 1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov ZDARMA
** vzdielávacie podujatia vo výške programového vstupného


rusínsky textslovenský text

Vstupné na výstavy a expozície
Základné vstupné (dospelí) (Expozícia, alebo výstava) 5 € 
Zľavnené vstupné Žiaci a študenti (s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ, držitelia preukazu ITIC) 3 €
Dôchodcovia (od 65 rokov) 3 €
Školské skupiny (ZŠ,SŠ,VŠ) od 10 žiakov/študentov s lektorom 2 € / osoba
Seniorské skupiny - nad 10 návštevníkov 2 € / osoba
Skupina dospelých - nad 10 návštevníkov 4 € / osoba
Rodinné vstupné 1+2 (1 dospelý a max. 2 deti do 15 rokov) 6,00 €
Rodinné vstupné 2+3 (2 dospelí a max. 3 deti do 15 rokov) 9,50 €
ZŤP doprovod 1,00 €
Čestná voľná vstupenka, deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 10 žiakov MŠ, ZŠ a SŠ), držitelia preukazov ICOM a UNESCO, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S, novinári, VIP vstupenka SNM zdarma
Lektorovanie
V slovenskom jazyku v cene vstupného
V cudzom jazyku 2 € / osoba
Vstupné - mimo otváracích hodín 
Dospelí s lektorom 6,5 € / osoba
Dospelí s lektorom v cudzom jazyku 8 € / osoba
Žiaci a študenti s lektorom 4 € / osoba
Žiaci a študenti s lektorom v cudzom jazyku 5 € / osoba
Ďalšie služby
fotografovanie vystavených exponátov (bez blesku)
* služba môže byť na základe požiadavky majiteľov exponátov z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo
z dôvodu autorských práv obmedzená
1,00 € / prístroj
Tvorivé dielne s programom pre školské skupiny 3 € / osoba

Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť min. 3 pracovné dni pred prehliadkou.