HraMoKaPlus – obnova hradu Modrý Kameň z Grantov EHP pokračuje


 

Tlačová správa, 10. február 2021, Modrý Kameň

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň požiadalo v novembri 2019 o nenávratný finančný príspevok z Grantov EHP v programe Kultúra. So súhlasom zriaďovateľa – Ministerstva kultúry SR na spolufinancovanie vo výške 5% podalo projektovú žiadosť pod názvom „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov." V zmysle rozhodnutia odbornej komisie Správcu programu bol múzeu schválený príspevok vo výške 999 864 eur.

Na realizácii a cieľoch projektu sa budú so SNM – Múzeom bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň spolupodieľať traja projektoví partneri: Kulturproduksjoner, Hamar, Nórsko; Vysoká škola múzických umení, Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU a Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Úlohou partnerov bude spoluúčasť na dosiahnutí cieľov projektu – stále živé umelecké aktivity smerujúce k záujmu a tvorivej činnosti návštevníkov múzea pri obnove tradície slovenskej ľudovej hračky a výchovno-vzdelávacieho pôsobenia bábkového divadla u detí a mládeže, prezentácia regionálnych a miestnych tradícií v obnovených priestoroch severného krídla barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň.

V obnovených priestoroch kaštieľa bude okrem remeselných dielní zriadená cukráreň „Castanea" s celoročnou prevádzkou na výrobu a predaj regionálnych tradičných špecialít s ukážkami spracovania miestnych surovín – plodov Gaštana jedlého a hrozna z regionálnych viníc, prostredníctvom komorných workshopov a eventov. Priestory budú vybavené modernou interaktívnou audiovizuálnou technikou s informáciami o múzeu, meste Modrý Kameň a širšom regióne Novohradu a programami pre deti a mládež. Budú slúžiť aj ako oddychový priestor s občerstvením pre návštevníkov pred a po prehliadke múzea a hradného areálu. V remeselných dielňach dostanú priestor na svoju umeleckú činnosť ľudoví rezbári, renomovaní výtvarníci, scénografi, režiséri bábkového divadla, študenti bábkoherectva a dizajnu zo Slovenska a Nórska. Všetky tieto aktivity budú slúžiť na rozvíjanie tvorivej činnosti návštevníkov múzea. Rovnako nové priestory pokladne a predajne suvenírov, propagačného materiálu, odbornej literatúry a najmä výrobkov ľudových remeselníkov a výtvarníkov bábkového divadla skvalitnia úroveň služieb návštevníkov a zvýšia ich záujem o opätovnú návštevu múzea. 

Sídlo múzea – barokový kaštieľ na hrade Modrý Kameň dosiahne ďalšie zhodnotenie stavebného stavu národnej kultúrnej pamiatky v nadväznosti na realizáciu projektu „HraMoKa – obnova barokových siení východného krídla kaštieľa pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže" v rokoch 2014 – 2017, ktorý bol zrealizovaný rovnako z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vyššia tepelná odolnosť budovy následkom nových fasád a okien zlepší podmienky ochrany kultúrneho dedičstva – zbierok prezentovaných v expozíciách múzea. 

Štúdia k nahliadnutiu (PDF, 8,4 MB)

Projekt „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov" je financovaný z grantov EHP program Kultúra a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií
Mgr. Helena Ferencová, riaditeľka múzea SNM – MBKaH hrad Modrý Kameň
e-mail: helena.ferencova@snm.sk
tel.: +421 918 665 392
www.snm.sk/mbkh


Mediálni partneri SNM