Zborník z medzinárodného odborného seminára, september 2022

slovenská verzia Slovenská verzia (PDF, 3,5 MB) 

english version English version (PDF, 3,5 MB)