VIP karta snm

Kúpte si VIP kartu SNM
a využite možnosť navštevovať Slovenské národné múzeum
bez obmedzenia po celý rok!

Ak máte radi naše zbierky, expozície, hrady, zámky a chcete ich navštevovať častejšie, zakúpte si našu VIP kartu SNM a užívajte si históriu, kedy sa Vám zachce.

Cena: 50 €
Platnosť: 12 mesiacov pre 1 osobu, začína plynúť od termínu, ktorý si zvolí kupujúci

Použitie:

  • bezplatný vstup do 60 stálych expozícií po celom Slovensku (v 18 múzeách SNM)
  • bezplatný vstup na výstavy všetkých múzeí SNM
  • bezplatné zasielanie elektronickej pozvánky na vernisáže v sídelnej budove SNM v Bratislave
  • 4 x ročne bezplatný odber časopisov “Múzeum” a “Pamiatky a múzea”
  • karta s vlastným identifikačným číslom je neprenosná a platí s preukazom totožnosti
  • platí pre 1 osobu 12 mesiacov od termínu vystavenia, ktorý si zvolí kupujúci
  • karta neplatí na inscenované a špeciálne podujatia organizované v múzeách
  • pri strate sa náhradná karta nevystavuje
  • zmena programu SNM vyhradená
  • viac info v Obchodných pomienkach E-shopu SNM


Objednajte prostredníctvom E-shopu SNM
Viac info:

Obchodné pomienky E-shopu SNM

E-mail:   eshop@snm.sk
Telefón: 02/204 69 109; 02/204 69 143;
Adresa:  Slovenské národné múzeum
             Vajanského náb. 2
              810 06 Bratislava