Organizačný výbor

Jablonský Michal, Ing., PhD.
Slovenská technická univerzita

Kaža Katarína, Mgr.
Slovenské národné múzeum
Kochanová Gabriela, Mgr.
Slovenské národné múzeum
Majchrovičová Viera, PhDr.
Slovenské národné múzeum
Reháková Milena, Doc. Ing., PhD.
Slovenská technická univerzita
Vizárová Katarína, Doc. Ing., PhD.
Slovenská technická univerzita