Zborník

Výstupom konferencie je

  1. tlačený zborník:  Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva. Bratislava 2012. ISBN 978-80-8060-288-8. EAN 978-80-8060-288-8;
  2. elektronický zborník: Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva. Bratislava 2012. ISBN 978-80-8060-289-5 (na požiadanie v Muzeologickom kabinete)