Odborné výstupy kabinetu

Návody a pomôcky

Metodika popisu zbierkového predmetu (so zreteľom na informačný systém ESEZ 4G) (PDF, 650,5 kB)

Používateľský manuál k múzejnému výkaznickému systému (PDF, 969,1 kB) (PDF, 969,1 kB)

Pomôcka pre múzejníkov - Zoznam múzejnej dokumentácie (DOCX, 14,9 kB)

Metodická príručka k zriadeniu, správe a zrušeniu  múzejných zariadení
(PDF, 692,0 kB)

Zaradenie odborného zamestnanca v múzeu alebo galérii - Pomôcka ku Katalógu pracovných činností v oblasti kultúry (PDF, 1,2 MB)

Zborníky

Múzeá vo vojne. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky (PDF, 18,9 MB) 

PODUŠELOVÁ, G. a V. MAJCHROVIČOVÁ. MÚZEÁ VO VOJNE. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky. Zborník príspevkov z odbornej konferencie, 10. – 11. november 2015, Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica. Bratislava: Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku, 2017, 212 s. ISBN 978-80-8060-400-4

Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí (PDF, 12,9 MB) 

KOCHANOVÁ, G. Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí. Zborník príspevkov z konferencie, 7. - 9. 10. 2014, Banská Bystrica, 2014. Bratislava: Slovenské národné múzeum s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre Zväz múzeí na Slovensku, 2014. 148 s., ISBN 978-80-8060-347-2

Vedeckovýskumná činnosť v múzeách (PDF, 15,4 MB)

KOCHANOVÁ, G. Vedeckovýskumná činnosť v múzeách. Zborník príspevkov z odborného sympózia. Banská Bystrica 16. – 17. apríl 2013. Košice: Slovenské technické múzeum a Slovenské národné múzeum, 2013. 148 s., ISBN 978-80-970250-7-6.

Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia na Slovensku – Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989

LETENAYOVÁ, Z. – ŠEVČÍKOVÁ, E. Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia. Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989. Zborník prednášok. Zuberec 17. – 18. október 2012. Bratislava: Zväz múzeí na Slovensku, 2012, 120 s., ISBN 978-80-969702-3-0

Informačno-komunikačné technológie, Využitie v prezentačnej činnosti múzeí

MAJCHROVIČOVÁ , V. – ŠULLOVÁ, Z. Informačno-komunikačné technológie. Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Zborník príspevkov z konferencie. Banská Štiavnica 12. – 13. október 2011. Košice: Slovenské technické múzeum v spolupráci so Slovenským národným múzeom, 2011, 130 s., ISBN 978-80-970250-5-2

CSTI 2011 Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva.

Zborník prezentácií prednášok. Bratislava 3. – 4. november 2011. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2011

Poznámka:Dostupné na CD v Muzeologickom kabinete SNM

Odborná ochrana zbierkových predmetov (PDF, 10,1 MB)

VAŠKOVÁ, B. Odborná ochrana zbierkových predmetov. Zborník príspevkov z konferencie. Bratislava 20. – 21. október 2010. Košice: Slovenské technické múzeum, 2011, 116 s., ISBN 978-80-970250-2-1

Databázy

DATABÁZA ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV MÚZEÍ SR (XLSX, 86,2 kB) (aktualizácia 10.12.2020)

ADRESÁR MÚZEÍ SR (XLSX, 22,6 kB) (aktualizácia 14.12.2021)

VÝBER ÚDAJOV Z EVIDENCIE MÚZEJNÝCH ZARIADENÍ (XLSX, 22,6 kB) (aktualizácia 10. 12. 2021)

VÝROČNÉ SPRÁVY MÚZEÍ SR

Podujatia

Prejsť na prehľad podujatí