Program

Cieľom konferencie CSTI 2013 je prezentovať nové poznatky konzervačnej vedy z oblasti interdisciplinárnych výskumov a postupov pri ochrane jednotlivých súčastí kultúrneho dedičstva a posilniť interdisciplinárny prístup a výmenu poznatkov a skúseností pri ochrane tohto dedičstva. 

Program konferencie (DOC, 918,0 kB)