Organizačný výbor

Organizačný výbor

Jablonský Michal, Ing., PhD., STU - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav prírodných a syntetických polymérov
Jurčíková Ivana, Mgr., Slovenské národné múzeum
Hollý Tomáš, Mgr., Slovenské národné múzeum
Majchrovičová Viera, PhDr., Slovenské národné múzeum
Reháková Milena, Doc. Ing., PhD., STU - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav prírodných a syntetických polymérov
Vizárová Katarína, Doc. Ing., PhD., STU - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav prírodných a syntetických polymérov