Programový výbor

Programový výbor 

Bakoš Dušan, Dr.h.c. prof., Ing., DrSc., STU - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav prírodných a syntetických polymérov
Čeppan Michal, prof. Ing., CSc., STU - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav prírodných a syntetických polymérov
Fottová Eva, PhDr., Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav
Hanus Jozef, Ing., CSc., STU - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav prírodných a syntetických polymérov
Homoľová Alexandra, PhDr., Slovenská národná galéria
Katuščák Svetozár, prof. Ing., PhD., STU - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav prírodných a syntetických polymérov
Majchrovičová Viera, PhDr., Slovenské národné múzeum
Podušelová Gabriela, PhDr., Slovenské národné múzeum
Reháková Milena, Doc. Ing., PhD., STU - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav prírodných a syntetických polymérov
Urlandová Andrea, doc. Ing. arch., PhD., STU - Fakulta architektúry - Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
Vizárová Katarína, Doc. Ing., PhD., STU - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav prírodných a syntetických polymérov