Zborník

CSTI 2015 Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva  (7. – 9. október 2015, Bratislava) (PDF, 22,3 MB)
Kol.: Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva. Zborník z konferencie CSTI 2015 Conservation Science, Technology and Industry. Bratislava 7. – 9. október 2015. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2015, 545 s. ISBN 978-80-8060-377-9.