Informácie pre autorov príspevkov

Informácie pre prezentujúcich

Dôležité termíny:

Odovzdanie „PowerPoint" prezentácie: najneskôr pri registrácii na konferencii.
Termín zaslania/odovzdania plného textu príspevku do zborníka v elektronickej podobe je 1. marca 2018 (vo výnimočných prípadoch priamo na konferencii). Príspevky zasielať na adresu: michal.jablonsky@stuba.sk

Prezentácia príspevku
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 20 min.

Prezentácia krátkej informácie
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 10 min.

Prezentácia prípadovej štúdie
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 15 min.

Poster
Veľkosť posteru je 95 x 120 cm. Každý poster bude mať pridelené číslo na paneli. Pre zavesenie posterov bude vyhradený čas pred začiatkom konferencie, prosím sledujte aktuálne informácie na webovej stránke.

Plný text príspevku
Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina, čeština a angličtina. V týchto jazykoch môžu byť zaslané aj príspevky do zborníka.

Šablóna príspevku v SJ/ČJ (DOC, 66,0 kB). Šablóna príspevku v AJ (DOCX, 36,4 kB).

Upozornenie:

Žiadame autorov príspevkov dôsledne dodržiavať inštrukcie na písanie príspevku podľa šablóny. Ak autori príspevkov nedodržia inštrukcie, organizátori konferencie si vyhradzujú právo na odmietnutie tohto príspevku. Poznámka: za obsah abstraktu v anglickom jazyku je zodpovedný autor.