Zborník

CSTI 2018 Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí (7. – 9. marec 2018, Bratislava) (PDF, 23,9 MB) 

Kol.: Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí. Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Bratislava 7. – 9. marec 2018. 

Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie a Slovenské národné múzeum, 2018, 550 s. ISBN 978-80-8060-435-6. EAN 9788080604356.