Vedecká konferencia CSTI 2018

CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry

obrázok 

Slovenské národné múzeum
Slovenská technická univerzita 
vás pozývajú 

na vedeckú konferenciu CSTI 2018 

ktorá sa uskutoční 
v dňoch 7. – 9. marca 2018
v SNM – Výstavný pavilón Podhradie 
Bratislava, Žižkova 16

Cieľom konferencie CSTI 2018 s názvom Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí je prezentovať progresívne metódy výskumu a prieskumu z rôznych oblastí a interdisciplinárne postupy pri ochrane dedičstva, posilniť interdisciplinárny prístup a výmenu poznatkov a skúseností pri ochrane tohto dedičstva.

Konferencia CSTI 2018 nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie CSTI 2011 (Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva), CSTI 2013 (Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva) a CSTI 2015 (Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva).

Pre kvalitatívny pokrok v ochrane kultúrneho dedičstva je nevyhnutná integrácia vied, a teda aj konzervačnej vedy, do interdisciplinárnej praxe a posilnenie spolupráce a komunikácie medzi zúčastnenými disciplínami a odborníkmi. V súčasnosti najväčší pokrok a kvalitatívne zmeny prebiehajú práve na rozhraní dosiaľ známych vedných disciplín.

Tlačová správa
(DOCX, 635,1 kB)


Zborník. CSTI 2018 Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí (7. – 9. marec 2018, Bratislava)

K programu konferencie

Na konferencii CSTI 2018 budú prezentované príspevky z oblasti konzervačnej vedy, výskumu a praxe ochrany kultúrneho dedičstva. Okrem vedeckých príspevkov bude účastníkom konferencie ponúknutá aj možnosť účasti na odborných diskusiách, prehliadke posterov a prezentácií firiem ponúkajúcich produkty pre ochranu kultúrneho dedičstva.

Predpokladá sa účasť významných zahraničných odborníkov, konzervačných vedcov, zameriavajúcich sa na ochranu materiálov a objektov dedičstva.

Časový harmonogram prednášok nájdete na stránke http://www.snm.sk/?program-3.

TERMÍN ZASIELANIA PRIHLÁŠOK – predĺžený.
V prípade záujmu o pasívnu účasť na konferencii posielajte prihlášku v elektronickej forme na e-mailovú adresu: kabinet@snm.sk najneskôr do 28. februára 2018.
V prípade účasti spoluautorov príspevkov na konferencii zasielať prihlášku za každého osobitne!!!!

Prihláška (DOCX, 15,3 kB) 

Účastnícky poplatok

Konferenčný poplatok 60,- €
Študenti vysokých škôl 0,- €
(poplatok nezahŕňa ubytovanie a stravu účastníkov)

Náklady spojené s účasťou na konferencii hradí vysielajúca organizácia. Organizátori konferencie nezabezpečujú účastníkom ubytovanie, ani stravovanie.

Účastnícky poplatok s výnimkou pozvaných prednášajúcich žiadame uhradiť do 28. februára 2018.

Názov účtu / Account name:
Vendor: 
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Slovak Chemical Society of SAS
 Adresa: Radlinského
9812 15 Bratislava
Slovac republic
 IČO: (Company Registration Number)  00178900
 DIČ : (only for state of EU)  2020801563
 VAT :  Nie je platca DPH/Is not the payer
 Bank:  Všeobecná úverová banka, a.s.
 IBAN:  SK22 0200 0000 0017 0063 9053
 SWIFT/BIC:  SUBASKBX
 Variabilný symbol/variable symbol  32018
 Poznámka / Annotation  Meno účastníka / Name of participant

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka, názov organizácie kvôli lepšej identifikácii, za koho je platba uhradená. V prípade problémov s identifikáciou platieb budeme požadovať pri registrácii na konferencii potvrdenie o úhrade platby.

Informácie pre pretentujúcich
Dôležité termíny

Odovzdanie „PowerPoint" prezentácie: najneskôr pri registrácii na konferencii.· Termín zaslania/odovzdania plného textu príspevku do zborníka v elektronickej podobe je 1. marca 2018 (vo výnimočných prípadoch priamo na konferencii). Príspevky zasielať na adresu: michal.jablonsky@stuba.sk

Prezentácia príspevku
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 20 min.

Prezentácia krátkej informácie
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 10 min.

Prezentácia prípadovej štúdie
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 15 min.

Poster
Veľkosť posteru je 95 x 120 cm. Každý poster bude mať pridelené číslo na paneli. Pre zavesenie posterov bude vyhradený čas pred začiatkom konferencie, prosím sledujte aktuálne informácie na webovej stránke.

Plný text príspevku
Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina, čeština a angličtina. V týchto jazykoch môžu byť zaslané aj príspevky do zborníka.

Šablóna príspevku v SJ/ČJ (DOC, 66,0 kB). Šablóna príspevku v AJ. (DOCX, 36,4 kB)

Upozornenie:

Žiadame autorov príspevkov dôsledne dodržiavať inštrukcie na písanie príspevku podľa šablóny. Ak autori príspevkov nedodržia inštrukcie, organizátori konferencie si vyhradzujú právo na odmietnutie tohto príspevku. Poznámka: za obsah abstraktu v anglickom jazyku je zodpovedný autor.

Zborník

Elektronický zborník príspevkov z konferencie (s ISBN) bude recenzovaný a zverejnený po konferencii.

Kontaktné osoby

Michal Jablonský (STU), michal.jablonsky@stuba.sk
Katarína Vizárová (STU), katarina.vizarova@stuba.sk
Ivana Jurčíková (SNM), kabinet@snm.sk

Ako sa dostanete na miesto konania konferencieVýstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava

Z hlavnej železničnej stanice:
1. Zakúpite si prestupný hodinový lístok v hodnote 1,20 €
2. Nastúpite na autobus č. 93
3. Vystúpite na tretej zástavke „Zochova"
4. Nastúpite na autobus č. 31 a na nasledujúcej zástavke (NA ZNAMENIE!) „Chatam Sófer" vystúpite
5. Pokračujete peši smerom k Mostu SNP – (Nový most) smerom späť do mesta po Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu približne 6 minút a potom zabočíte doľava do malej uličky, ktorá vás dovedie na Žižkovu ulicu, kde sa nachádza SNM – Výstavný pavilón (hneď vedľa vchodu do Archeologického múzea)

Z hlavnej autobusovej stanice Mlynské nivy:
1. Zakúpite si 15 minútový lístok v hodnote 0,70 €
2. Nastúpite na autobus č. 70 (smer Most SNP – Nový most)
3. Vystúpite na konečnej (tretej) zástavke „Most SNP"
4. Prejdete z pod Mosta SNP (Nový most) cez priechod pre chodcov na nábrežie k Dunaju a pokračujete v proti smere toku Dunaja po nábreží (smerom od centra mesta) k prvému priechodu pre chodcov (približne 6 min.)
5. Prejdete cez priechod pre chodcov na druhú stranu, obídete budovy a dostanete sa na Žižkovu ul., kde sa nachádza SNM – Výstavný pavilón (hneď vedľa vchodu do Archeologického múzea)

Možnosti ubytovania

Hotel Družba – vysokoškolský internát
Botanická 25
842 14 Bratislava
Recepcia tel.: +421 2 6542 0065, 6029 9111
http://www.hotel-druzba.sk
jednolôžková izba – 1 noc/ 27,30 €; dvojlôžková izba – 1 noc/ 47,00 € (V cene ubytovania nie je zahrnutý poplatok mestu, ktorý je 1.70 Euro na osobu a noc.)

Hotel Tatra
Nám. 1 mája 5
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 592 72 111
Mob.: +421 948 840 441
http://www.hoteltatra.sk , rezervacie@hoteltatra.sk; frontdesk@hoteltatra.sk
jednolôžková izba – 1 noc /55 € (s raňajkami); dvojlôžková izba – 1 noc/ 67 € (s raňajkami) (V cene ubytovania nie je zahrnutý poplatok mestu, ktorý je 1.70 Euro na osobu a noc.)

Botel Fairway
Nábr. arm. gen. L. Svobodu
811 02 Bratislava, Slovensko
Tel.č.: +421 2 5441 2090; +421 2 5441 2207
recepcia@botelfairway.sk
jednolôžková izba – 1 noc/ 37 €
dvojlôžková izba – 1 noc/ 50 €

Botel Gracia
Rázusovo nábrežie
811 02 Bratislava
Tel.č.: +421 2 544 32 132; hotel@botelgracia.sk
http://www.botelgracia.sk/
jednolôžková izba – 1 noc/ 75 €; dvojlôžková izba – 1 noc/ 85 €

Ubytovanie účastníkov nezabezpečujeme. Obracajte sa priamo na konkrétne ubytovacie zariadenia.

Možnosti stravovania

Bevanda River Park
Dvořákovo nábrežie 10 – nábrežie Dunaja; Obedové menu od 3,60 € do 4,70 €

Reštaurácia Prazdroj
Mostová 8 (pri Námestí Ľudovíta Štúra, oproti Redute); Obedové menu 4,80 € do 6,50 €

Danubius restaurant
Fajnorovo nábrežie 51/2 (oproti hlavnej budove SNM, osobné prístavisko); Obedové menu 3,95 €

Sponzori konferencie

FilmStor s.r.o. – Piql Partner Slovakia
Panenská 13, 811 03 Bratislava
TEL: +421 2 5930 5733, 5722, 0905 977 921
www.piql.sk 

 
piql
 

KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava
www.kvant.sk

kvant
                                                                                                                                      


slovenská chemická spoločnosťSIOT Trade s.r.o.
Bořetická 2668/1
193 00 Praha 9
siot

KAMEA - Ing. Ladislav Kusenda
Nikola Teslu 17
SK - 921 01 Piešťany
Slovenská republika

kamea
VWR International, s. r. o.
BBCIII Prievozská 6
821 09 Bratislava
https://sk.vwr.com

vwr