Programový výbor

Belušák Edurad, Mgr.
SNM – Historické múzeum
Čeppan Michal, prof. Ing., CSc.,
Slovenská technická univerzita 
Fottová Eva, PhDr., PhD.,
Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav, v.v.i
Gardoš Gregor, Mgr., 
Slovenské národné múzeum
Hanus Jozef, Ing., CSc., 
Slovenská technická univerzita
Híreš Ondrej, Ing.,
Slovenská národná knižnica
Homoľová Alexandra, PhDr.,
Slovenská národná galéria
Jablonský Michal, Doc. Ing., PhD.,
Slovenská technická univerzita
Katuščák Svetozár, prof. Ing., PhD.,
Slovenská technická univerzita
Blaško Križanová Janka, doc. Mgr. art., ArtD.,
Vysoká škola výtvarných umení
Lalíková Nina, Mgr. art.,
SNM – Historické múzeum
Maková Alena, Ing.,
Slovenský národný archív
Podušelová Gabriela, PhDr.,
Slovenské národné múzeum
Reháková Milena, Doc. Ing., PhD.,
Slovenská technická univerzita
Stojkovičová Danica, Doc. akad. mal., PhD.,
reštaurátorka
Urlandová Andrea, Doc. Ing. arch., PhD.,
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok  STU
Vizárová Katarína, Doc. Ing., PhD.,
Slovenská technická univerzita