Výročné správy múzeí SR

Výročné správy múzeí SR za rok 1999 (PDF, 2,9 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2000 (PDF, 3,6 MB)
(PDF, 3,5 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2001 (PDF, 3,5 MB)
(PDF, 3,5 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2002 (PDF, 3,5 MB)
(PDF, 3,9 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2003 (PDF, 3,9 MB)
(PDF, 2,0 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2004 (PDF, 2,0 MB)
(PDF, 11,6 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2005 (PDF, 11,6 MB)
(PDF, 11,8 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2006 (PDF, 11,8 MB)
(PDF, 14,0 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2007 (PDF, 14,0 MB)
(PDF, 17,3 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2008 (PDF, 17,3 MB)
(PDF, 27,2 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2009 (PDF, 27,2 MB)
(PDF, 25,8 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2010 (PDF, 25,8 MB)
(PDF, 18,1 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2011 (PDF, 18,1 MB)
(PDF, 17,0 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2012 (PDF, 17,0 MB)
(PDF, 16,6 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2013 (PDF, 16,6 MB)
(PDF, 17,2 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2014 (PDF, 17,2 MB)
(PDF, 17,3 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2015 (PDF, 17,3 MB)
(PDF, 17,2 MB)

Výročné správy múzeí SR za rok 2016 (PDF, 17,2 MB)
(PDF, 17,3 MB)

Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2017 (PDF, 17,3 MB)
(PDF, 18,8 MB)

Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2018 (PDF, 18,8 MB)
(PDF, 27,4 MB)

Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2019 (PDF, 27,4 MB)

Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2020 (PDF, 26,1 MB) 

Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2021 (PDF, 21,0 MB)

Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2022 (PDF, 21,2 MB)

Aktualizácia dňa 23. 11. 2022