Vyšlo nové číslo časopisu Múzeum

20. 2. 2023

Vyšlo nové číslo časopisu Múzeum

Prvé číslo časopisu Múzeum v jubilejnom roku 130. výročia založenia Slovenského národného múzea je venované numizmatike.

Podtitul Numizmatické zbierky sľubuje 72 strán zaujímavého čítania a predstavuje numizmatiku ako odbor, ktorý bezpochyby nie je len o zbieraní starých peňazí. Okrem mincí, ktoré už dávno stratili svoju dávnu hodnotu platidla, no sú o to cennejším predmetom historického výskumu, odborníci na stránkach časopisu upriamujú pozornosť aj na príbuzné predmety s významnou výpovednou hodnotou smerujúcou do histórie. Patria k nim aj rozličné medaily, žetóny, neskôr i bankovky, a to so všetkým, čo s nimi súvisí. Všetky sú svedectvami rozličných fáz ľudských dejín.

Viac o obsahu časopisu Múzeum 1/2023 sa dozviete TU (PDF, 2,0 MB).