Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021

Prestížne ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, udelila redakcia a redakčná rada časopisu spoločne s vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky už po 31. raz. Redakčná rada spomedzi 118 nominovaných projektov vybrala 21, z ktorých hlasovaním určila nositeľov 7 výročných cien. Slávnostné odovzdanie cien laureátom sa uskutočnilo ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ocenené diela, ako aj zoznam všetkých nomináciím, sú uverejnené v časopise Pamiatky a múzeá 3/2022. 

Partneri podujatia  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Slovenské národné múzeum
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá
Mesto Skalica
Záhorské múzeum Skalica
Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021
Objav – nález – akvizícia

Výročná cena

 • Dalibor Mikulík, Juraj VI. Raisz Lublóvári a Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni za akvizíciu portrétov rodiny Raisz Návrat domov 

Užšie nominácie

 • Marián Samuel, Matej Ruttkay a Archeologický ústav SAV v spolupráci s Martou Čulenovou, Andrejom Semankom, Miroslavom Matejkom, Kanceláriou Národnej rady SR a firmou Arx projekt za objav unikátne zachovaných častí včasnostredovekého drevozemného valu, románskej hradby a románskej veže na Bratislavskom hrade 
 • Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci so Stanislavom Koželom za objav súboru dokumentov a predmetov v kovovej časovej schránke v hlave sochy archanjela Michala na Michalskej veži v Bratislave
Expozícia – výstava 

Výročná cena 

 • Alena Šefčáková, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Peter Masár, Jakub Tóth, Dušan Veverka, Barbora Krejčová a Veverka, s. r. o., za antropologickú expozíciu – súčasť expozičnej koncepcie Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea Zázrak prírody – Človek v čase a priestore. Spoznaním seba spoznáme aj iných... 

Užšie nominácie

 • Miloslav Čaplovič, Jerguš Váry, Imrich Purdek a Vojenský historický ústav – Vojenské historické múzeum Piešťany za výstavu Slováci v rovnošatách 
 • Miroslav Števík, Zuzana Krempaská, Vladimír Krempaský, Mária Hudáková, Táňa Stašiková, Juraj Pavlis, Peter Masár, Dušan Veverka, Helena Vojtková a Alan Krajčír v spolupráci s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi, Ateliérom Masár, s. r. o., Ústavom technológií a inovácií, s. r. o., a Košickým samosprávnym krajom za expozíciu História Spiša v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi 
Publikácia

Výročná cena

 • Klára Prešnajderová, Simona Hermann Bérešová a Sonia de Puineuf (eds.) v spolupráci s Máriou Riškovou a kolektívom autorov, Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart za publikáciu ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939 

Užšie nominácie

 • Andrea Kellö Žačoková, Emília Holečková Jesenská a vydavateľstvo Slovart za publikáciu Vitaj v múzeu. Dobrodružná výprava do slovenských múzeí
 • Mária Jagnešáková, kolektív autorov a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava za publikáciu Thurzov renesančný palác
Obnova – adaptácia

Výročná cena

 • Martin Paško, DF Creative Group a Penta Real Estate v spolupráci s Pavlom Paulinym, Vlastou Viglašovou, Jánom Kresanom, PAMARCH, s. r. o., Studiom Perspektiv, s. r. o., Gabrielou Habáňovou a Krajským pamiatkovým úradom Bratislava za komplexnú obnovu Jurkovičovej teplárne v Bratislave 

Užšie nominácie

 • Štefan Hýrošš, Jan Janda, Miroslav Slúka a Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kláštor pod Znievom v spolupráci s Janou Pieckovou, Karolom Ďurianom a Krajským pamiatkovým úradom Žilina za komplexnú obnovu neogotického interiéru Kostola sv. Michala Archanjela v Slovanoch 
 • Matej Otrísal a PAMARCH, s. r. o., v spolupráci s Pavlom Paulinym, Pavlom Gregorom, Ivanom Holubom, Matúšom Holubom, Ružový mlyn, s. r. o., Martinom Švihoríkom a Krajským pamiatkovým úradom Trnava za obnovu národnej kultúrnej pamiatky Ružový mlyn v Piešťanoch a adaptáciu jej funkcie z priemyselnej na obytnú 
Reštaurovanie

Výročná cena

 • Letecké opravovne Trenčín, a. s., a Vojenský historický ústav – Vojenské historické múzeum Piešťany za reštaurovanie prúdového vlečného lietadla Aero L-39V Albatros

Užšie nominácie

 • Peter Polgár, Ivan Bojna a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Jelšava za reštaurovanie mobiliáru knižnice rodiny Sextiovcov z evanjelického kostola v Kameňanoch
 • Milan Ševčík, Beáta Vojteková, Martina Bajzíková, Západoslovenské múzeum v Trnave a Slovenská národná knižnica za reštaurovanie troch starých a vzácnych tlačí zo zbierok Západoslovenského múzea v Trnave 
Podujatie

Výročná cena

 • Maroš Borský, Jana Švantnerová, Zsuzsanna Toronyi a kolektív, Židovský kultúrny inštitút, Židovské komunitné múzeum, Židovská náboženská obec Prešov a Menorah – neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva v Bratislave za súbor aktivít venovaných zbierke prvého slovenského židovského múzea v Prešove s názvom Eugen Bárkány a prvé židovské múzeum na Slovensku

Užšie nominácie

 • Zsolt Takáč, Andrea Sláviková, Pavol Uličný, Neogotický kaštieľ v Galante, o. z., a Fringia, o. z., za kultúrno-historické podujatie Slávny rod Esterházy de Galantha. Príbeh pokračuje
 • Denisa Čiefová, Ivica Krištofová a Horehronské múzeum v Brezne v spolupráci s oddelením kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja, krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horehronie za podujatie Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí 
Audiovízia – multimédiá

Výročná cena

 • Paula Reiselová, Dorota Vlnová, Katarína Jonisová, Matúš Ďurana, Marek Moučka, Mirka Tomaníková, Peter Kerekes, Anna Rumanová, Tereza Tokárová, Peter Kerekes, s. r. o., Slovenský filmový ústav, Rozhlas a televízia Slovenska a kolektív spolupracovníkov za cyklus dokumentárnych filmov Budujeme Slovensko II 

Užšie nominácie

 • Juraj Gembický, Martin Ďurčo, Krajský pamiatkový úrad Košice a Rádio Lumen za rozhlasový cyklus Naše zvony a ich zvonári – Zvony a zvonenie v cirkevnom roku a v ľudových zvykoch 
 • Marek Kováč, Marek Valovčin, Matúš Martinák, Michal Hrčka a Obnova, s. r. o., kolektív spolupracovníkov a Shape Production, s. r. o., za edukačné videá Oživené pamiatky