Prvé číslo revue Pamiatky a múzeá v roku 2022 je k dispozícii online

Prvé číslo revue Pamiatky a múzeá v roku 2022 je k dispozícii online

Vážení čitatelia, vážení predplatitelia a verní priaznivci našej revue.

Ospravedlňujeme sa Vám za oneskorené vydanie prvého čísla nášho a vášho časopisu Pamiatky a múzeá, ktorého znenie Vám sprístupňujeme zatiaľ aspoň v elektronickej verzii. Veríme, že čoskoro sa dostane i priamo do Vašich rúk.

Dočítate sa o genéze nedostatočne prebádanej stavby v areáli Bratislavského hradu či zrode prvého košického „mrakodrapu“. Článok o diele Alfonza Muchu oboznámi s osudmi cenného artefaktu. Venujeme sa i novovekým trendom v oblasti úpravy vlasov v prostredí Uhorska. Poznatky z oblasti heraldiky rozširuje informácia z budapeštianskeho archívu. Dozviete sa viac o revitalizácii areálu v Markušovciach a znovuzrodení pamiatkového objektu v Senici. Poodhalili sme aj náročný proces reštaurovania secesného pohrebného koča. Bloku príspevkov o prezentácii kultúrneho dedičstva dominuje štvorica článkov o rímskej dobe na Slovensku, pričom predstavíme aj výstavu Rimania a Slovensko na Bratislavskom hrade. Nechýba článok o antropologickej expozícii SNM a príspevok o veľkoryso vybudovanom Múzeu fotografie v poľskom Krakove. Naše tri tradičné otázky sme položili predsedovi Slovenského komitétu ICOM. V závere čísla uverejňujeme nekrológ nestorky pamiatkovej starostlivosti – Evy Križanovej.

Prečítajte si Pamiatky a múzeá 1/2022 (PDF, 15,7 MB)