Výzva na podávanie nominácií na Výročné ceny časopisu pamiatky a múzeá za rok 2021

od 28. 1. 2022 do 25. 4. 2022

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, predlžuje termín na prihlasovanie nominačných návrhov do výročných cien našej revue do 25.4.2022. Vaše nominácie môžete prihlásiť vo vybraných kategóriách:

  1. Objav/nález/akvizícia
  2. Expozícia/výstava
  3. Publikácia/periodická tlač
  4. Obnova/adaptácia
  5. Reštaurovanie
  6. Podujatie
  7. Audiovizía/multimédiá

Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2021. V súvislosti so zverejnením novej webovej stránky Slovenského národného múzea prišlo k zmene pôvodného umiestnenia prihlasovacieho formulára. Prosíme o zasielanie Vašich návrhov elektronicky vyplnením formulára najneskôr do 25.4.2022. 

V prípade nejasností, podnetov a otázok, prosím, kontaktujte redakciu na adrese: vyrocneceny@snm.sk, resp. telefonicky v pondelok – piatok od 10.00 do 14.00 na tel. č.: +421 904 674 098.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021 budú publikované v čísle 3/2022. 

Tešíme sa na Vaše návrhy.

Foto: T. Czitó