Prehliadky expozícií a výstav zdarma / Екскурсії та огляд виставок – безкоштовно

Prehliadky expozícií a výstav zdarma / Екскурсії та огляд виставок – безкоштовно

Slovenský text Múzeá SNM na celom Slovensku poskytujú voľný vstup do svojich expozícií a výstav pre návštevníkov s ukrajinským pasom

Ukrajinský text Музеї СНМ по всій Словаччині забезпечують безкоштовний вхід до своїх експозицій та на виставки для відвідувачів з українським паспортом.