KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MÚZEA:

 

MENO

PRACOVNÁ POZÍCIA

ADRESA

E-MAIL

TELEFÓN/ MOBIL

Spoločná linka pre zamestnancov múzea

Kolektív AM

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

 

+421 2 20 491 277

Bartík, Juraj

riaditeľ

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

juraj.bartik@snm.sk

+421 904 537 506

Bazovský, Igor

vedúci odborného oddelenia

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

igor.bazovsky@snm.sk

+ 421 908 109 671

Čambal, Radoslav

zástupca riaditeľa

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

radoslav.cambal@snm.sk

+421 903 361 811

Choma, Igor

kurátor

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

igor.choma@snm.sk

 

Csabiová, Sandra

dokumentátor

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

sandra.csabiova@snm,sk

 

Farkaš, Zdeněk

kurátor

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

zdenek.farkas@snm.sk

+421 903 384 289

Füryová, Klára

vedúca dokumentačného oddelenia

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

klara.furyova@snm.sk

+421 2 20 491 274

Gašparková, Hana

účtovníčka

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

hana.gasparkova@snm.sk

+421 2 20 491 273

Lacová, Daniela

referent evidencie

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

 

 

Molinová, Eva

referent evidencie

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

 

+421 2 20 491 212

Nagy, Peter

kurátor

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

peter.nagy@snm.sk

+421 903 361 810

Poznan, Ľudovít

konzervátor

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

 

 

Slovák, Juraj

konzervátor

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

 

 

Turčan, Vladimír

vedúci prezentačného oddelenia

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

vladimir.turcan@snm.sk

+421 903 394 260

Klegová, Petra

finančný referent

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

petra.klegova@snm.sk

+421 2 20 491 273

Jelínek, Pavol

kurátor

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

pavol.jelinek@snm.sk

 

Pilková, Lucia

kurátor

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

lucia.pilkova@snm.sk

 

Bajanová, Anna

Kultúrno-propagačný manažér

Žižkova 12, P.O.BOX 13, 81106 Bratislava

anna.bajanova@snm.sk