Zborník Slovenského národného múzea 95 Archeológia 11, 2001

ISBN 8080600767

Bratislava 2001

 

Obsah (PDF)

 

Novotná, M.,
K životnému jubileu PhDr. Jozefa Paulíka, CSc.,
Zborník Slovenského národného múzea 95 Archeológia 11, 2001, 4
(PDF)

 

Egyházy-Jurovská, B.,
K životnému jubileu PhDr. Magdy Pichlerovej, CSc.,
Zborník Slovenského národného múzea 95 Archeológia 11, 2001, 5
(PDF)

 

Holčík, Š.,
Desať rokov Zborníka SNM Archeológia,
Zborník Slovenského národného múzea 95 Archeológia 11, 2001, 7
(PDF)

 

Paulík, J.,
Nález hlinenej vtáčej loďky v Dvorníkoch - Posádke
III., Der Fund einer tönernen Vogelbarke in Dvorníky-Posádka III.,
Zborník Slovenského národného múzea 95 Archeológia 11, 2001, 9-72
(PDF)

 

Bartík, J.,
Štítová puklica z neznámej lokality z okolia Banskej Bystrice, Die Schildbucher aus einer unbekannten Fundstelle in der Umgebung von Banská Bystrica,
Zborník Slovenského národného múzea 95 Archeológia 11, 2001, 73-82
(PDF)

 

Studeníková, E.,
K výskytu niektorých typov spôn cudzej proveniencie v dobe Halštatskej na Juhozápadnom Slovensku, Über das Vorkommen von einigen hallstattzeitliche Fibeltypen fremder Provenienz in der Südwestslowakei,
Zborník Slovenského národného múzea 95 Archeológia 11, 2001, 83-104
(PDF)

 

Turčan, V.,
Výšinné polohy v germánskej vojenskej stratégii na strednom Podunajsku v 1. - 4. storočí, Die Höhenanlagen in der germanischen Militärstrategie des 1. - 4. Jahrhunderts auf dem Mitteldonaugebiet,
Zborník Slovenského národného múzea 95 Archeológia 11, 2001, 105-110
(PDF)

 

Pichlerová, M., Tomčíková, K.,
Archeologické nálezy zo Žitného ostrova Antala Khína, Archäologische Funde aus Žitný ostrov (Schüttinsel) die Sammlung von Antal Khín,
Zborník Slovenského národného múzea 95 Archeológia 11, 2001, 111-134
(PDF)

 

Farkaš, Z.,
Zisťovací výskum v Modre, poloha Zámčisko, Eine Ermittlungsgrabung in Modra, Flur Zámčisko,
Zborník Slovenského národného múzea 95 Archeológia 11, 2001, 135-168
(PDF)

 

Vallašek, A.,
Za PhDr. Stanislavom Šiškom, DrSc. (31.5.1935 - 9.7.2001),
Zborník Slovenského národného múzea 95 Archeológia 11, 2001, 169
(PDF)

 

Pávová, D.,
Bibliografia Zborník Slovenského národného múzea 85 - 94. Contents ročníkov Archeológia 1 - 10, Zborník Slovenského národného múzea 95 Archeológia 11, 2001, 171-185
(PDF)