Zborník Slovenského národného múzea 86 Archeológia 2, 1992

ISBN 8085593025

Bratislava 1992

 

Obsah (PDF)

 

Prášek, K.,
Antropomorfné idoly bádenskej kultúry z Bíne - Anthropomorphe Idole der Badener Kultur aus Bíňa,
Zborník Slovenského národného múzea 86 Archeológia 2, 1992, 5-20
(PDF)

 

Bartík, J.,
Belege über Metallgusstätichkeit aus der Mittleren Bronzezeit in Báhoň,
Zborník Slovenského národného múzea 86 Archeológia 2, 1992, 21-44
(PDF)

 

Paulík, J.,
Osada čakanskej kultúry v Dedinke - Siedlung der Čaka-Kultur in Dedinka, Bezirk Nové Zámky,
Zborník Slovenského národného múzea 86 Archeológia 2, 1992, 45-66
(PDF)

 

Kraskovská, Ľ.,
Drobné predmety z polohy Bergl v Bratislave-Rusovciach - Kleingegenstände aus der Lage Bergl in Bratislava-Rusovce,
Zborník Slovenského národného múzea 86 Archeológia 2, 1992, 67-82
(PDF)

 

Pichlerová, M.,
Významné ojedinelé nálezy z doby rímskej v Bratislave, Bedeutende römerzeitliche Einzelfunde aus Bratislava,
Zborník Slovenského národného múzea 86 Archeológia 2, 1992, 83-112
(PDF)

 

Ruttkay, A.,
K šesťdesiatinám PhDr. Alojza Habovštiaka, CSc.,
Zborník Slovenského národného múzea 86 Archeológia 2, 1992, 113-118
(PDF)