Zborník Slovenského národného múzea 87 Archeológia 3, 1993

ISBN 8085753162

Bratislava 1993

 

Obsah (PDF)

 

Farkaš, Z.,
Nôžka antropomorfnej nádoby z Cífera, Fuss eines anthropomorphen Gefässes aus Cífer,
Zborník Slovenského národného múzea 87 Archeológia 3, 1993, 5-9
(PDF)

 

Lietava, J.,
Diagnóza "hallux vallgus" a zlomok želiezovskej antropomorfnej nádoby , Die "hallux valgus" - diagnose und das Bruchtstück eines anthropomorphen Gefässes der Želiezovce-Kultur,
Zborník Slovenského národného múzea 87 Archeológia 3, 1993, 11-12
(PDF)

 

Bartík, J.,
Hromadný nález bronzov z Budmeríc-Jablonca, Ein Bronzehortfund aus Budmerice-Jablonec,

Zborník Slovenského národného múzea 87 Archeológia 3, 1993, 13-20 (PDF)

 

Paulík, J.,
Nález pozlátenej hlinenej nádoby v očkovskej mohyle, Fund eines vergoldeten Tongefässes aus einem Hügelgrab in Očkov,
Zborník Slovenského národného múzea 87 Archeológia 3, 1993, 21-28
(PDF)

 

Paulík, J.,
Polozemnica na Mačianskych vŕškoch pri Seredi, Junghallstattzeitliche Hütte von Mačianske vŕšky bei Sereď,
Zborník Slovenského národného múzea 87 Archeológia 3, 1993, 29-31
(PDF)

 

Kraskovská, Ľ.,
K otázke osídlenia Devína v dobe rímskej, Zur Frage der besiedlung von Devín in der Römerzeit,
Zborník Slovenského národného múzea 87 Archeológia 3, 1993, 33-39
(PDF)

 

Prášek, K.,
Neznámy stredoveký kostol v Bratislave-Dúbravke, Eine unbekannte mittelalterliche Kirche in Bratislava-Dúbravka,
Zborník Slovenského národného múzea 87 Archeológia 3, 1993, 41-52
(PDF)

 

Pichlerová, M., Tomčíková, K.,
Archeologická zbierka zo Želiezoviec, Die archäologische Sammlung aus Želiezovce,
Zborník Slovenského národného múzea 87 Archeológia 3, 1993, 53-90
(PDF)

 

Dekan, J.,
Po rokoch nanovo o ikonografii mačanského kríža, Über die Ikonographie des Kreuzes von Mača,
Zborník Slovenského národného múzea 87 Archeológia 3, 1993, 91-98
(PDF)

 

Burns, J.,
"Youth and woman at tomb" - the Reed Painter´s lekythos in Bratislava, Mládenec a žena pri hrobke - lekytos od tzv. Maliara kresby trstinovým perom, z Bratislavy,
Zborník Slovenského národného múzea 87 Archeológia 3, 1993, 99-109
(PDF)

 

Novotná, M.,
Spomienka na profesora Vojtecha Budinského-Kričku,
Zborník Slovenského národného múzea 87 Archeológia 3, 1993, 111-112
(PDF)