Zborník Slovenského národného múzea 92 Archeológia 8, 1998

ISBN 8080600104

Bratislava 1998

 

Obsah (PDF)

 

Farkaš, Z.,
Archeologické nálezy z Pezinka-tehelne, Archäologische Funde aus Pezinok-Ziegelei,
Zborník Slovenského národného múzea 92 Archeológia 8, 1998, 5-26
(PDF)

 

Šefčáková, A.,
Eneolitické antropologické a archeozoologické nálezy z Pezinka-Tehelne,
Zborník Slovenského národného múzea 92 Archeológia 8, 1998, 27-31
(PDF)

 

Bartík, J., Egyházy-Jurovská, B.,
Sídlisko stredodunajskej mohylovej kultúry v Bratislave - Mlynskej dolyne, Die Siedlung der Mitteldanubischen Hügelgräberkultur in Bratislava - Mlynská dolina,
Zborník Slovenského národného múzea 92 Archeológia 8, 1998, 33-58
(PDF)

 

Šefčáková, A.,
Antropologické a archeozoologické nálezy stredodunajskej mohylovej kultúry z Mlynskej doliny v Bratislave,
Zborník Slovenského národného múzea 92 Archeológia 8, 1998, 59-60
(PDF)

 

Studeníková, E.,
Bronzový meč z okolia Zlatých Moraviec, Ein Schwertfund aus der Umgebung von Zlaté Moravce,
Zborník Slovenského národného múzea 92 Archeológia 8, 1998, 61-68
(PDF)

 

Pichlerová, M.,
Dva halštatské žiarové hroby v Brestovanoch, okr. Trnava, Zwei Hallstattbrandgräber in Brestovany, Bez. Trnava,
Zborník Slovenského národného múzea 92 Archeológia 8, 1998, 69-74
(PDF)

 

Holčík, Š., Turčan, V.,
Rukoväť lanxu z Krakovian - Stráží, Griff der Lanx aus Krakovany - Stráže,
Zborník Slovenského národného múzea 92 Archeológia 8, 1998, 75-83
(PDF)

 

Bazovský, I., Elschek, K.,
Osídlenie v Bratislave - Dúbravke v 9.-13. storočí II. Stredoveký dvorec, Besiedlung in Bratislava-Dúbravka im 9.-13. Jahrhundert II. Mittelalterliches Gehöft,
Zborník Slovenského národného múzea 92 Archeológia 8, 1998, 85-96
(PDF)

 

Vallašek, A.,
Životné jubileum PhDr. Zoltána Drenka,
Zborník Slovenského národného múzea 92 Archeológia 8, 1998, 97-98
(PDF)